Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kodutöö teemaks oli kristlik meedia

16.06.2021 | | Rubriik: Kirikuelu
Meelis Kulli jutlusi saab kuulata Youtube’i kanali vahendusel. Kuvatõmmis.

Usuteaduse instituudi usuteaduse eriala II kursuse üliõpilane Meelis Kull vaatles ja hindas kodutööna Eesti Kirikus mõne kuu jooksul ilmunud artikleid.

Kodutöö teema oli „Tartu praostkonna koguduste tegevusega seotud artiklite vaatlus jaanuar 2017 kuni mai 2017. Kahe baptisti kogudusega seotud video vaatlus“. Tööd juhendas piiskop Tiit Salumäe ja nagu töö pealkirjast näha, on vaatlusaluseks perioodiks aasta 2017 algus. 

Töös on ühtekokku 17 lehekülge, selle esimeses pooles vaadeldud artiklid on jagatud kolme peatükki: kajastusi Tartu praostkonna koguduste elust, isiksuste lood ja EELK sajanda sünnipäevaga seotud artiklid. Valiku põhjuse annab autori isiklik kokkupuude kogudustega.

Töö sissejuhatuses kirjutab autor: „Toon esile meediaga seotud aspekte ja püüan anda hinnangut selle arusaadavusest teoloogia alaselt laiemale publikule.“ Huvitav oli pärast autori toimetuses tehtud tööd kokkuvõtet lugeda. Enam pakkusid tähelepanu tudengi tähelepanekud ja hinnangud allakirjutanu artiklite kohta. Seda enam, et need moodustavad päris suure osa tööst.

On muidugi kõrvu mööda, kui Kull kirjutab, et artikkel on „silmapaistvalt süstematiseeritud ja keeleliselt kõrgel tasemel“ või: „Artikli autor omab piisavat informatsiooni ja annab toimuvast objektiivse ülevaate. /—/ Artikli autor on kursis antud inimese kontekstiga ja on suutnud selle edasi anda üheselt mõistetavalt.“

On hea meel, et tudengitele on antud uurida kristliku meedia pädevust, mis aitab tegijatel paremini hinnata oma tööd, aga samuti ka õppida.

Rita Puidet

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)