Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Kodanikuühiskonna tegijad leidsid tunnustamist

31.01.2018 | | Rubriik: Ühiskond

Vabaühenduste liidu poolt aasta tegijana tunnustatud inimesed ühispildil.
Karl-Kristjan Nigesen

Vabaühenduste liit EMSL tunnustas kodanikuühiskonna aasta tegijaid.

Aasta vabaühendusena pärjati puuetega lastega tegelev MTÜ Eriline Maailm, keda Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab 5000 euroga. Julia Stepanova juhitud vabaühendus kaasab peamiselt venekeelseid elanikke, aga teeb palju koostööd ka eestikeelsetega.
Aasta missiooniinimese tiitel anti üle avatud mõtteviisi edendajatele Silver Tamburile ja Rainer Sternfeldile. Mõlemad väärivad tunnustust oma tegevuse eest Eesti avatumaks ja seest ning väljapoole suuremaks muutmisel. Silver Tambur on veebiajakirja estonianworld.com asutaja ning ingliskeelse üritustesarja Estonishing Evenings eestvedaja. Rainer Sternfeld on Silicon Valleys resideeriv Eesti ettevõtja, kelle omaalgatuslik taskuhääling (podcast) „Globaalsed eestlased“ loob mälupilti Eesti mõtlejatest üle maailma.
Aasta hääleks kuulutati Annika Laats, Risti koguduse õpetaja. Veebiportaal heakodanik.ee iseloomustab Laatsi kui inimest, „kes on silma paistnud hoolivuse, võrdse kohtlemise ja mitmekesisuse kirgliku toetamisega. Lisaks on ta panustanud oma aega ja energiat muuhulgas Diakooniahaiglas, Vaikuse laste rahupaiga loomisel ning pagulaspere lõimimisel Harju-Risti kogukonnas“.
Aasta innustaja on liidriprogramm Superheroes. Teist hooaega tegutsev programm Superheroes õpetab 13–17aastastele tüdrukutele liidri- ja juhtimisoskusi. Nelja kuu jooksul on intensiivsesse programmi kaasatud tüdrukud erinevaist Eesti paigust ja eri keelt kõnelevatest kodudest. Tulevasi superkangelasi inspireerivad Eva-Kristiina Ponomarjovi eestvedamisel naised, kes on oma tarkuse, võimekuse ja/või juhtimisoskuste poolest eeskujuks ning mentoritena on kaasatud hulgaliselt vabatahtlikke professionaale.
Aasta algatus on Tagasi Kooli e-külalistunnid. Liikumine kingib Eestile sel õppeaastal 100 e-külalistundi. Formaat võimaldab tänu tehnoloogilistele lahendustele igal koolil osaleda kõigi saja külalisõpetaja tunnis ning loob võimaluse arutleda olulistel teemadel üheaegselt kõikjal Eestis. Tänu sellele on juba jõutud väga paljudesse koolidesse, kuhu külalisõpetajad muidu ei jõuaks.
Aasta ettevõte on Rimi Eesti Food AS, kes edendab tervislikke ja säästvaid eluviise. Eriliselt on Rimi silma paistnud osalise töövõimega personali kaasamisega ning oma teenindajate ja klientide harimisega alkoholi ostmise ja tarbimise teemadel nii täiskasvanute kui iseäranis noorte seas.
Tunnustuse üleandmisel riigikogu valges saalis peetud kõnes mõtiskles Annika Laats rääkimise, vaikimise ja nende vahele jääva üle. Ta ütles: „Ajal, kui kogu maailmas näivad populaarsust võitvat primitiivsed loosungid, on eriliselt vajalik, et arukus ja armastus õpiksid kõnelema selget ja puudutavat keelt. Ja see nõuab tööd. See tähendab, et me ei saa kogu aeg rääkida. Vahepeal peab vait olema ja mõtlema.
Mu hea ametivend Martin Luther ütleb, et heaks teoloogiks teevad kolm asja: meditatio, oratio ja tentatio. Meditatio tähendab lugemist ja selle üle järele mõtlemist. Oratio on palvetamine ehk Jumalaga kõnelemine. Tentatio on aga kiusatus, läbi katsumine, proovilepanek, võiks ehk öelda ka kogemus. See teekond tuleb läbi käia. Alles seejärel on mõtet rääkima hakata.“
EMSL (Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit) on avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste liit, kes töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida. EMSLi missiooniks on aidata areneda kodanikuaktiivsust toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.
Sirje Semm

Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! (Lk 18:31)