Esileht » Uudis » Esileht »

Kirikuvalitsuse uus koosseis

06.12.2017 | | Rubriik: Esileht

Kirikuvalitsuse liikmed: Tiit Salumäe (esireas vasakult), Urmas Viilma, Joel Luhamets, Katrin-Helena Melder (tagareas vasakult), Kadri Eliisabet Põder, Andrus Mõttus, Marko Tiitus ja Ove Sander.
Erik Peinar

Uues ametis alustanud assessor Katrin-Helena Melder kirjeldab oma tundeid ja tulevikuplaane järgmiselt: „Hetkel olen väga tänulik peapiiskop Urmas Viil­male kutse ja usalduse eest. Tänumeeles mõtlen ka oma mentorile piiskop Tiit Salumäele ja Ambla Maarja koguduse õpetajale Tõnu Linnasmäele ning kõigile oma koguduse kaastöölistele. Kõigil neil on olnud osa minu vaimulikuks saamise ja kasvamise teel ning valmisolekul assessori ametiks.
Tänan kirikukogu võimaluse eest ja assessor Tauno Toompuud seni tehtu eest. Püüan jätkata sealt, kus töö pooleli jäi. Uues ametis on mul palju õppida ja pean oluliseks mulle usaldatud valdkondades koostööd teha meie kiriku allasutuste ja kogudustega. Tunnen usaldust Jumala vastu, rõõmu ja vastutustunnet.“
Katrin-Helena Melder (46) on vaimulikuks ordineeritud 10. augustil 2001. Lõpetanud magistrikraadiga usuteaduse instituudi. Teeninud 14 aastat Järva-Jaani kogudust, misjonikeskuse kaastööline, õpetanud gümnaasiumis ja olnud valitud kohalikku omavalitsusse.
Kantsler Andrus Mõttus: „Ma ei ole tundeinimene. Olen astumas suurt sammu tundmatusse, teen seda kohusetundest, sest mulle päriselt läheb korda, mis saab meie kirikust ja meie rahvast. Püüan oma teadmiste- ja kogemustepagasit kasutada nii hästi, kui oskan, et toetada nii peapiiskoppi kui kogu teenivat kirikut.“
Andrus Mõttus (46) on vaimulikuks ordineeritud 8. juulil 2011. Lõpetanud maaülikooli, Tartu ülikooli, Tartu teoloogia akadeemia ja usuteaduse instituudi pastoraalseminari. Kuus aastat on teeninud Kambja kogudust. Alates 2012. aastast on olnud Tartu kutsehariduskeskuse direktor.
Kantsler ja uus konsistooriumi koosseis seati ametisse kirikukogu teise päeva hommikuteenistusel.
Vastavalt EELK alusdokumentidele on konsistooriumi liikmed ametis olev peapiiskop ja piiskopid. Peapiiskop on konsistooriumi president. Konsistooriumi valitavad liikmed on kantsler ja kaks kuni neli assessorit. Kantsler juhib peapiiskopi vahetu abilisena EELK majanduselu ja konsistooriumi kantselei tegevust. Konsistooriumi kantsleri ja assessori ametiaeg on neli aastat.
Kaido Soom

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)