Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Kirikuvalitsuse otsuseid

24.08.2005 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi juulikuu otsusega on õpetajaameti kandidaat Lembit Tammsalule antud luba kandideerida Hanila koguduse õpetaja ametikohale.
Praost Tiit Salumäe vabastati Ridala koguduse hooldajaõpetaja kohustustest ja määrati õpetaja Kari Tynkkynen Ridala koguduse õpetajaks 1. augustist 2005 kuni 1. augustini 2008.
Konsistooriumi määrusega kinnitati uus ja täpsustatud EELK vaimulike teenistuskirjade pidamise ja kasutamise kord.
Konsistooriumi otsusega moodustati tunnustamise töörühm järgmises koosseisus: Priit Herodes, Tanel Ots, Jaak Salumäe, Tiit Salumäe (esimees), Riina Sildvee, Einar Soone, Jüri Trei ja Jüri Vallsalu. Komisjoni ülesanne on töötada välja autasude andmise reglement; üleandmise vorm; formaat, kujundus, tunnistuse süsteem jms ning autasustamisest teatamise kord. Töörühm vaatab läbi ja esitab konsistooriumile EELK autasu nominandid ning nominandid riikliku autasu taotlemiseks.
Teine töörühm moodustati ristimistemaatika käsitlemiseks. Töörühma kuuluvad Enn Auksmann, Toomas Nigola, Peeter Paenurm, Andres Põder (esimees), Kaido Soom, Kristi Sääsk, Jaan Tammsalu ja Ülo Vaher. Töörühma ülesandeks on läbi arutada ristimise temaatika ja kavandada ühine tegevus ristimise ja sellega seonduva teavitamiseks ja arendamiseks kirikus ja ühiskonnas. Enamus tööst ja kooskõlastustest tahetakse teha internetipõhiselt.
Tartu Pauluse koguduseleanti luba asutada äriühing Pauluse Raamatupood.

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)