Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Kirikuteenijast kirikuvalitsuse liikmeks

08.09.2021 | | Rubriik: Persoon kaasajast
Peapiiskopi hinnangul on Marko Tiituse pühendumise ja süvenemise and, süsteemne mõtlemine, analüüsioskus ja ka aja planeerimise kogemus teinud temast väga hinnatud juhi ja õpetaja. 2 x Erakogu.

Esmaspäeval tähistas assessor, usuteaduse instituudi rektori kohusetäitja, pastoraalseminari juhataja, Viljandi praostkonna praost ja Viljandi Jaani ning Halliste koguduse õpetaja Marko Tiitus juubelit.

Kui otsiksime ajalehepoisist miljonäriks kristlikku versiooni, siis võiks kirikuteenijana alustanud ja nüüdseks assessori ametit kandva Marko Tiituse elukäik selleks hästi sobida. 2018. aasta Kirikus ja Teoloogias ilmunud nelipühajutluses mõtiskleb juubilar: „See, kellest või millest me oleme sündinud, määratleb meie olemuse. Kristlik kirik üheskoos ja iga kristlane eraldi on sündinud veest ja Vaimust. Seal, kus Jumala Püha Vaim oma kogudust täidab ja kus Ta inimeste ellu ja südameisse tuleb, puudutab Ta meie keeli, kõrvu ja südameid /-/.“ Kõik, kes on Marko Tiitusega suhelnud, võivad kinnitada, et igavene Jumal on selle mehe südant puudutanud, Kristus on temas juurdunud ja oma pühendunud teenimise läbi jagab ta seda puudutust erinevatel tasanditel paljudega.

Alljärgnevalt saavad sõna juubilari kaasteelised, kes avavad Marko Tiituse mitmekülgset ja paljude annetega õnnistatud isiksust üldkiriklikul, praostkondlikul, koguduse ja sõbra tasandil. Soovime ka toimetuse ja Eesti Kiriku lugejate poolt õnnistust, rahu ja rõõmurohkeid hetki!

Urmas Viilma, peapiiskop:

Marko Tiitus jäi mulle silma juba ajast, mil käisin Tallinna Jaani kirikus leeris. Marko oli Jaani kogudusega liitunud pisut aega varem ja jäänud koguduse juurde aktiivselt toimetama õpetajate Toomas Pauli ja Jüri Vallsalu kõrval. Kui Marko astus usuteaduse instituuti, meenus mulle, et olin näinud just seda noormeest Jaani koguduses.

Lähemalt asusime koostööle 2004. aasta novembris peapiiskopi valimiste eel. Siis kogunesid Saarde pastoraadis ja hiljem Pärnu-Jaagupi kirikumõisas noorema põlvkonna vaimulikud Enn Auksmann, Patrik Göransson, Allan Kährik, Urmas Nagel, Ove Sander, Marko Tiitus, Veiko Vihuri ja allakirjutanu, et esitada peapiiskopile, konsistooriumile ja piiskoplikule nõukogule „Saarde teesid“. Selles dokumendis tegime valitavale kirikupeale ja juhtkonnale ettepanekud vaimulike ettevalmistuse, täiendõppe, kiriku kaadripoliitika ning majanduslike ja sotsiaalsete tagatiste kohta. Täna on Marko üks meie seast, kelle ülesanne on tookordsetes Saarde teesides sõnastatuga igapäevaselt tegeleda.

Marko pühendumise ja süvenemise and, süsteemne mõtlemine, analüüsioskus ja ka aja planeerimise kogemus on teinud temast väga hinnatud juhi ja kolleegi. Ta on valmis kandma vastutust, on väga kohusetundlik ja suure töövõimega. Marko kirjutised, jutlused ja ettekanded on sisukad, teemasse süvitsi minevad ja alati huvitavad. Suure pere isana oskab ta teadlikult võtta kõigi ametiülesannete kõrvalt aega perega koos veetmiseks ja puhkamiseks, mis on eeskuju vääriv oskus. Kes Marko Tiitust lähemalt tunnevad, on kokku puutunud tema hea huumorisoone ja südamliku avatusega vestlustes. Soovin heale ametivennale rohket Jumala õnnistust ja õnne juubeli puhul!

Prof Jaan Lahe, UI õppejõud ja sõber:

Olen väga tänulik, et mul selline sõber on! Meie sõprus sai alguse reisil Taizé kloostrisse 1990ndate alguses. Teadsime teineteist juba enne, Marko oli Tallinna Jaani kirikus kirikumees ja olime mõlemad seotud Peeteli koguduse taastamisega – tema taasasutajana, mina kaasaelajana.

Sõpradena saame absoluutselt kõigest rääkida, meil on väga usalduslik suhe. Soola hulk, mis on koos ära söödud, on päris suur. Võime rääkida ka muusikast, ilukirjandusest, reisimisest ja millest iganes. Teoloogiline lähedus on meil väga hea. Toomas Paul on meie mõlema suur vaimne isa, seetõttu hindame ka Uku Masingut. Meil on olnud teisigi ühiseid õppejõude.

Inimesena on Marko hästi tõsise ellusuhtumisega, samas avara maailmanägemisega ja vaimselt avatud. Võib jätta väliselt reserveeritud mulje, ent on suure empaatiavõimega, osavõtlik inimene. Vaimulikuna imetlen tema pühendumist. Marko tütar Ingel Madleen on minu ristitütar ja olen ka tema perega tihedalt seotud.

UI rektori kohusetäitjana võtab Marko oma ülesandeid väga tõsiselt, tean tema tohutut koormust. Nendes raamides, mis ta saab, püüab anda oma parima. On demokraatlik juht, räägib asjaosalistega asjad läbi, küsib arvamust ja püüab võimalikult konsensusliku otsuse teha.

Soovin juubeliks rõõmu, tervist, kõike head perele ja jõudu, et oma suurt töökoormust kanda! 

Markus Haamer, Viljandi praostkonna abipraost:

Võib ütelda, et Marko on õige vaimulik. Hea, kui saab sedasi vaimulikuks kasvada – käia kirikus läbi tee teenijast kuulutajaks. Teenijatöö kogemused kiriku juures annavad teadmised edaspidiseks, et osata suunata ja juhtida oma töötajaid. Isiklikult tutvusin Markoga Tallinna Jaani kirikus, kus tema oli kirikuteenija ja mina noortekoori laulja.

Edaspidi on elu meid tihedalt kokku viinud. Õppisime koos UI pastoraalseminaris, Viljandi praostkonnas sai temast minu ülemus, praost. Meie sidumine ei lõppenud veel sellega. Marko ja Mirjam palusid mind oma neljanda tütre ristiisaks. Oleme oma loomuselt erinevad, aga sellest hoolimata saame asju arutada rahumeelselt, teineteist arvestavalt ja täiendavalt.

Marko etteasteid on alati huvitav kuulata: need on väga põhjalikud, sisutihedad ja hästi sõnastatud. Avaldan talle suurt tunnustust, et praostina on ta pidanud oluliseks järjepidevalt vaimulike koosolekute läbiviimist, kaasteenijatega ühisosa leidmist.

Imetlen tema suurt töövõimet, aga ka puhkamise oskust. Tundub, et ta on suutnud oma elu hästi balansseerida. Virisemist ega kurtmist ei ole tema suust kuulnud. Kuigi ta on seotud paljude erinevate ülesannete ja kohustustega, võtab ta neid loomulikult, ei kurda oma suure töökoormuse üle. Soovin Markole palju jõudu ja vastupidamist, Jumala Vaimu ligiolemist ning õnnistatud teenimist. Loomulikult tänusõnad ka tema tasasele ja toetavale abikaasale Mirjamile. Palju rõõmu armsast perest! Soovin õnne ja õnnistust!

Marko Mägi, Viljandi Jaani koguduse juhatuse esimees ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud:

Kohtusime Marko Tiitusega paarkümmend aastat tagasi G. Otsa muusikakoolis, kui ta akordionit õppis. Lähem suhtlus sai alguse Viljandis Jaani koguduses. See, et Markost kirikuõpetaja sai, ei üllatanud, ta oli juba Otsa kooli ajal Tallinna Jaani kiriku kojamees ja väga seotud kirikuga. Kohtasin teda ka EELK noorte suvepäevadel.

Väga raske on leida Marko kohta muid kui kiitvaid sõnu. Ta moodustab kogu oma perega tugeva meeskonna ja võib öelda, et tema pere on Jaani koguduse veduriks. Mulle endale on väga oluline, et luterliku kiriku õpetaja oleks haritud ja Marko on seda vägagi. Tema tarkus paistab igal sammul välja. Olles juba mitukümmend aastat erinevate pastorite jutlusi kuulanud, võin öelda, et Marko jutlused on kõrgem meistriklass Eesti kirikuõpetajate seas. Hindan tema mõtteselgust, suutlikkust end väljendada ja pea 90% peast kõnelemist.

Marko on ka väga aktiivne linnakodanik ja mitu ringi volikogu liige olnud, hetkel ka kultuurikomisjoni esimees. See on oluline panus linna ellu ja sümpaatne, mitte ei pane mõtlema, et miks papp poliitikasse tükib, nagu Eesti Päevalehest hiljuti lugeda võis.

Marko rohkete ülesannete valguses on väga huvitav viimase poole aasta tendents: ta on järjest rohkem hakanud võtma aega koguduse vaimulikule elule, mitte ei keskendu poliitikale või koguduse majandusele. Isegi meie juhatuse koosolekud on rohkem vaimulikult laetud kui varem. See on huvitav vastureaktsioon kiirusele.

Huvitaval kombel leiab Marko kogu oma hõivatuse juures aega ja on ka koguduse liikmetele alati rõhutanud, et ta on valmis vestlusteks. Ta ei jäta kuidagi muljet kiirustavast inimesest, kellele koguduse liige ei julge oma muredega läheneda. Isegi vastupidi – ta kultiveerib aja võtmist ja rahu. Kui üldse proovida tasakaalustavalt mingitki puudust välja tuua, siis on Marko kergesti südamesse võttev inimene, ent samas saab ta sellest ka ruttu üle.

Arvestades õpetaja Marko Tiituse üldist võimekust, on koguduse soov, et ta meist ei tüdineks ja meiega jätkaks.

Kätlin Liimets

Pildigalerii:

Fotol (vasakult) Marko Tiitus, augustis leeriõnnistuse saanud Ingel Madleen, Maarja Eliise, abikaasa Mirjam, Iris Emilia ja Elsbet Helene.

Marko Tiitus

Konsistooriumi assessor, usuteaduse instituudi rektori kohusetäitja, pastoraalseminari juhataja, Viljandi praostkonna praost, Viljandi Jaani ja Halliste koguduse õpetaja

Sündinud 06.09.1971 Tallinnas

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Tallinna Jaani koguduses

Ordineeritud õpetajaks 02.07.1999

Haridus: G. Otsa nim Tallinna muusikakool (1991), UI (1992–1997), Det Teologiske Menighetsfakultet Norras (1995–1997 mag phil), UI past-sem Tallinna Püha Vaimu 1998/1999

Teenistus: Tallinna vik-õp 1999–2000, Juuru õp 2000–2005, Viljandi Jaani kog õp al 2005, Halliste h-õp al 2010, Viljandi praostkonna praost al 2007, olnud erinevate Viljandi praostkonna koguduste hooldajaõpetaja. Kirikukogu liige al 2001, abijuhataja al 2017

UI praktilise teoloogia lektor al 2001. Vaimulike konverentsi juhatuse esimees 2003–2014, mitmete komisjonide liige, hariduskomisjoni esimees al 2015, vaimuliku ameti komisjoni esimees al 2017, lauluraamatukomisjoni esimees al 2017. Konsistooriumi assessor al 2015

Muud ametid: Concordia ülikooli kaplan ja religiooniloo õppejõud 1999–2003, Juuru vallavolikogu liige 2002–2005, Akadeemilise Usuteaduse Seltsi liige, Usuteadusliku Ajakirja toimetuskolleegiumi liige, ajalehe Eesti Kirik toimetuskolleegiumi liige, Societas Liturgica liige al 2011, Viljandi vallavolikogu kultuurikomisjoni esimees

Tunnustus: EELK Teeneteristi III järk 2013, EELK Teeneteristi II järk 2020

Abielus, viis tütart

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)