Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kirikute nõukogu kutsub loodu(s)t armastama

01.04.2020 | | Rubriik: Kirikuelu
Diskussioonis osalejad (vasakult): Andres Põder, Mervi Kalmus, Tauri Tölpt, Anne Burghardt, Helle Liht, Meego Remmel. Tiiu Pikkur

Eesti Kirikute Nõukogu korraldas 11. märtsil EEKBKL Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris loodu(s)hoiuteemalise teoloogilise arutluse 2020. aasta teemal „Armastame loodut“, kus sõna said oma ala asjatundjad kodu- ja välismaalt.

Seminari avades sõnas kirikute nõukogu asepresident pastor Meego Remmel, et tegu on esimese ja sissejuhatava aastateema arutlusega. Edaspidi on plaanis kutsuda kokku töörühm, mis koostab ka täpsema dokumendi. „Arutasime palju, kuidas läheneda loodu ja looduse hoidmise teemale, ning jõudsime otsuseni, et seda tuleks käsitleda positiivses võtmes,“ selgitas Remmel. „Meie lähtepunkt on, et Jumal on loonud selle maailma armastuse pärast, loonud meid armastuse pärast ning kutsunud meid armastama iseennast ja üksteist.“

Peaettekande „Jumalast ja loodust jüngri vaatenurgast“ (God and Nature: A Disciple’s Perspective) pidas Nigel Wright Spurgeoni kolledžist Inglismaalt. 

Edasi avasid loodu ja ka loodushoiu teemat oma konfessiooni perspektiivist EKNi liikmeskirikute esindajad Tauri Tölpt (õigeusu), Anne Burghardt (luterlikust), Helle Liht (vabakiriklikust) ja Mervi Kalmus (adventistlikust perspektiivist). Ettekannetest selgus, et põhilises ollakse üsna üksmeelsed. 

Aruteluõhtu lõpetas Doris Raudsepa juhitud arutlusring, kus räägiti nii loodust kui loodusest ja kutsuti üles heamajapidajalikule hoolitsusele kogu loodu eest. Diskussioonis osales ja õhtupalve pidas emeriitpeapiiskop Andres Põder

Armastav suhe looduga

EKNi teema-aasta 2020 „Armastame loodut“ raames on kavas pidada samateemaline oikumeeniliste projektide konkurss, kujundada eetika ja eluväärtuste töörühma ning teoloogiakomisjoni ja ekspertide ühistöös loodu(s)teoloogiline seisukohavõtt ja see kirikute nõukogus läbi arutada ning heaks kiita. 

Kirikute nõukogu kutsub üles iga-aastase loodu(s)hoiu nädala asemel korraldama sügisel poolteist kuud vältavat loodu(s)hoiu nädalat (n-ö creation time www.ecen.org/creation-time), mis algab 1. sep­tembril ja kestab lõikustänupühani 11. oktoobril 2020. Plaanis on ka aktiivselt osa võtta ülemaailmsest koristuspäevast 19. septembril.  

Koostöös erinevate meediakanalitega on tulemas avalikkusele mõeldud kontsertjumalateenistus, kus kantakse ette heliteos „Loomisest lootuseni“, mille autoriteks on helilooja Piret Rips-Laul ja luuletaja Leelo Tungal.

Eesti Kirikute Nõukogu kutsub kõiki nii mõtestama kui ka olevaks elama armastavat suhet kogu loodusse. Kristlaskonnana toetatakse Eestimaal ja selle piiride taga tehtavaid lokaalseid, riiklikke ja kodanikualgatusi, mis aitavad edendada loodu(s)hoidlikku mõtteviisi, elulaadi ja ühistegevusi.

Tiiu Pikkur

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. (Gl 6:1)