Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kirikute külastamine avardas arusaamist kodulinnast

25.05.2007 | | Rubriik: Kirikuelu

Haapsalu Wiedemanni
Gümnaasiumi seitsmendate klasside õpilased tegid religioonisotsioloogilise
uurimuse
.

Religiooniõpetuse
tundides tahtsime käsitleda meile lähedasi ja silmaringi avardavaid teemasid,
nii võtsime muu hulgas ette Haapsalus asuvate kirikute külastamise.

Linnas ei ole
tehtud sarnast religioonisotsioloogilist uurimust, seega on meil järgnevatel
aastatel võimalus kultuuriloolist uurimisprojekti Haapsalu kirikutest
detailsemalt edasi arendada.

Projekti
eesmärgiks oli tutvustada õpilastele kodulinna kirikute mitmekesist
religioonikultuurilist kooslust, avardada maailmanägemust ja tolerantsi ning
minimeerida arhetüüpseid eelarvamusi.

Erinevad kogudused

Selle aasta
jaanuarist märtsini külastati religiooniõpetuse raames linna viit kogudust:
EELK Haapsalu Püha Johannese, EMK Haapsalu, EAÕK Maria-Magdaleena, Haapsalu
baptisti ning Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liidu (EEVL) Haapsalu
kogudust.

Lapsed täitsid
külastuse käigus küsitluslehti ja hiljem analüüsisid tulemusi ning tegid
kokkuvõtteid. Saadi teada nende kirikute asukoht, ametlik nimetus ja ajalugu.

Uuriti, millised
näevad välja eespool nimetatud koguduste hooned. Pastoritele esitati küsimusi
nende kiriku õpetuse ja usutunnistuse kohta, uuriti, milline on koguduse
suhtumine kümnesse käsku ning teistesse Haapsalu linna kirikutesse ja
kogudustesse. 

Koguduse õpetaja
või pastor seletas, kuidas toimub liikmeks saamine. Samuti saadi teada, kui
suur on kirikute külastajate ligikaudne arv ja milliseid erinevaid üritusi
kogudustes korraldatakse, ning täpsustati kogunemiste nimetusi ja aegu.

Projekti õppetunnid

Lõpuks andsid
õpilased hinnangu kogu projektile. Leiti, et kogutud andmestik oli piisav ja
ülevaatlik, külastused õpetlikud – saadi teada palju uut, kirikuõpetaja või
pastori suhtumine oli sõbralik ning linna kirikute omavahelised suhted head. Täheldati
põnevaid detaile ajaloost ja kirikute kombestikust.

Kokkuvõttes
mainiti, et iseseisvalt poleks julgetud kirikuid külastada, aga saadud
teadmised avardasid silmaringi ja andsid huvitavat infot oma kodulinnast. Projekt
õpetas tähelepanelikumalt kuulama ja jälgima ning kogutud teavet analüüsima.

Andmete
analüüsimisel ja kokkuvõtete tegemisel korraldasime väikese võistluse
klassidesiseselt ja klasside vahel, et selgitada tublim klass ja grupp. Meeldiva
üllatusena osutusid kõik oma tähelepanelikkuse ja hoolikuse poolest võrdseteks.
Nii ei saanud kedagi eelistada – kõik olid väga tublid ja töökad uurijad.

Kaja Murd,

kunstiajaloo ja
religiooniõpetuse õpetaja

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)