Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Kirikut ja ühiskonda teenides

05.11.2014 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Lilled, lilled, lilled – palju kauneid õisi ja südamlikke õnnesoove armastatud õpetajale Toomas Paulile tema juubelipäeval. Tiiu Pikkur

29. oktoobril tähistas 75. sünnipäeva dr. theol. Toomas Paul – mees, kelle kohta praost Jaan Tammsalu on öelnud: «Toomas Paul on inimene, kes on paljude eestlaste teadvuses loonud EELK vaimulikust väga hea pildi. Samas on see ehk tõstnud ka ootust meie kõikide suhtes.»

Tallinna Jaani kogudus, keda Tooma Paul teenis aastast 1986 ja korralise külalisõpetajana teenib aastast 2005, pühendas austusavaldusena juubilarile näituse kiriku lõunasaalis. Näitus koosneb kahekümnest stendist ja avab õp Pauli elu ja tööd ka uute nurkade alt. Näituse valmimist on toetanud Tallinna linnavalitsus.
Vabadus ja sõltumatus
Näituse avamisele eelnes Jaani kiriku hardushetk, kus mõtiskles juubilar, musitseerisid Tiia Tenno (orel) ja Andreas Lend (tšello). Juubilari oli tulnud õnnitlema väga palju inimesi. Tervitas Tallinna linnapea Edgar Savisaar, kes ütles ka: «Ainuüksi teie «Eesti piiblitõlke ajalugu» on märgilise tähtsusega teos meie kultuurikontekstis. Meie väikese rahva kultuur ja identiteet, vaimsed väärtused, eetika ja moraal, vaimuelu kirkus ja keerukus on vaid osa teid köitvast laiast teemade ringist.»
Peapiiskop Andres Põder tervitas EELK ja kirikuvalitsuse poolt. «Me võime olla õnnelikud, et meie kirikul ja rahval on jätkunud peaaegu iga põlvkonna jaoks vähemalt üks teoloogia grand old man. Täna oled selleks vaieldamatult sina, armas vend Toomas. Kui vanaks saamiseks pole vaja muud kui lihtsalt aega, siis suureks saamiseks läheb vaja palju visa ja viljakat tööd.»
Peapiiskop lisas, et Toomas Pauli töö vaimulikuna, teadlasena, õppejõuna, kirjanikuna ja publitsistina on nii mahukas ja laiahaardeline, et see nõuab alles läbiuurimist ja kokkuarvutamist, kui palju seda tõeliselt on. «Sa oled praegu oma kõige paremas eas, kus sul on kaks eelist, mida ei ole väga paljudel: esiteks aastatega kogutud tohutu teadmistepagas, mis võimaldab teha suuri üldistusi ja põhjendatud järeldusi, ja teiseks sa oled saavutanud sellise vabaduse ja sõltumatuse, et ei pea enam arvestama mitte kellegi teisega peale iseenda ja Jumala, et öelda välja just seda, mida õigeks pead.»

Jumala hea käepikendus
Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti Piibliseltsi nimel õnnitles assessor Tiit Salumäe, kes märkis juubilari tohutut tööd Piibli tõlkimisel ja tema hindamatut panust Eesti meediasse. Siseminister Hanno Pevkuri tänukirja ja parimad soovid andis edasi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au. Tervitustega pöördusid juubilari pole ka sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt ja Tallinna ülikooli prof Rein Veidemann.
Jaani kogudus alates õp Jaan Tammsalust ja koguduse juhatuse esimehest Peeter Grossbergist õnnitles juubilari pikas rivis. «Me täname sind suure panuse eest, mida oled kogudusele andnud. Oled olnud Jumala heaks käepikenduseks inimestele kirikusse tulemisel,» ütles õp Tammsalu.
Toomas Paul teenib korralise külalisvaimulikuna regulaarselt Tallinna Jaani kirikus ja vabaõhumuuseumi Sutlepa kabelis, kirjutab, kõneleb raadios ja televisioonis. Ta on kirjutanud 16 raamatut, millest leeriõpikust täiskasvanutele «Maise matka poolel teel» ja palveraamatust «Sinu tahtmine sündigu» on välja antud nii palju kordustrükke, et vähemalt Eesti iseseisvusaja teisel perioodil pole peale Uue Testamendi ükski teine kristliku sisuga raamat sellise eksemplaride arvuni jõudnud.
Tiiu Pikkur

Toomas Paul
Sündinud 29.10.1939 EELK vaimuliku Arved Pauli peres
EELK Usuteaduse Kõrgem Katsekomisjon 1960–1964
Ordineeritud õpetajaks 20.12.1961
TÜ teoloogiadoktor 1994
Vaimulikuna teeninud Saare, Lääne ja Tallinna praostkonnas
Eesti meedias enim avaldatud vaimulik

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)