Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Kirikus uus filosoofiadoktor religiooniuuringute alal

12.10.2022 | | Rubriik: Esileht

Esmaspäeval kaitses doktoritöö laste ja noorte armulauaosadusest õpetaja Hedi Vilumaa (fotol).

Tartu ülikooli peahoone muuseumisse kogunes esmaspäeva, 10. oktoobri õhtul auväärne seltskond teolooge, et hinnata Kõpu ja Suure-Jaani kirikuõpetaja Hedi Vilumaa pikaaegse töö vilja. Pikaaegse just seetõttu, et nagu õpetaja kaitsmisel ütles, alustas ta teemaga juba magistritöös. Doktoritöö pealkiri on pikk: „Avatud sõna- ja sakramendiosadus. Ristitud laste ja noorte armulaua admissioon: kontekstid ja arusaamad Eesti luterlikus kirikus 1917–2005“. Uuritud pikk ajavahemik hõlmas mitut riigikorda. 

Doktoritööd religiooniuuringute erialal juhendas kirikuloo professor Riho Altnurme, kaitsmisel oponeeris Bergeni ülikooli teoloogiaprofessor Bård Eirik Hallesby Norheim Norrast. Teinud meie kirikus vabatahtlikku tööd, valdab ta eesti keelt ja seetõttu oli kaitsmine kuulajatele mugav. Kaitsmise juhatas aga sisse usuteaduskonna juhataja Roland Karo, nimetades Vilumaad kogenud uurijaks ja praktikuks, kelle hariduslik ampluaa on lai.

Osaduse, kiriku liikmesuse ja armulaua teemad on meie kirikus tõesti pikka aega kõneainet pakkunud, selgitas töö autor, märkides, et juba enne 1917. aastat peeti kirikus neis küsimustes diskussiooni. Küll ütles ta kaitsmisel, et kuigi kirikuseaduse järgi saavad ristitud lapsed ja noored armulauale tulla, puudub selles osas ühtne arusaam. 

Oponent tunnustas töö detailirikkust ja märkis, et töö tugevus on selle allikad. Tegu on ajaloolise uuringuga, mis aitab mõista olevikku ja kujundada tulevikku. Ta sõnas, et rahvusvahelises kontekstis tekib töö kohta ehk esimene küsimus, missuguses vanuses inimest lugeda üldse nooreks. Eri riikides on erinev praktika, mille alusel lapsi armulauale lubatakse. Näiteks Norra kontekstis on lastevanematel seisukoht, et laps teeb oma valikud ise.

Hedi Vilumaa on teinud suure töö ning doktoritööd juhendanud Riho Altnurme märkis head koostööd ja tunnistas, et ta on saanud tänu Hedile tuttavaks ka maavaimuliku eluga. Kaitstud doktoritöö, kus autor mõtestas olukorda teoloogiliselt, annab võimaluse teemaga mitmel tasandil edasi tegeleda.

Lisaks lähedastele ja sõpradele oli kaitsmisele saabunud ka Kõpu sõpruskoguduse Kerava esindus Soomest. Tööst lähemalt loodame lugeda mõnest järgmisest lehenumbrist, aga rõõmustame vastse doktori üle.

Rita Puidet

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)