Esileht » Uudis » Uudised »

Kirikumuusikutel oli viljakas aasta

30.03.2016 | | Rubriik: Uudised

Tehtud on kiiduväärt tööd. Lahkuv juhatus ja assessor (vasakult): Tuuliki Jürjo, Sigrid Põld, Pille Metsson, Marko Tiitus, Maarian Lend, Aivi Otsnik ja Kadri Ploompuu. Tiiu Pikkur

EELK Kirikumuusika Liidu (KML) liikmed pidasid 21. märtsil konsistooriumis üldkoosolekut, kus valiti uus juhatus ja revisjonikomisjon.

Avapalvuse pidas ja ülevaate kirikuvalitsuse tegevusest kirikumuusika vallas tegi assessor Marko Tiitus. Läbivaatamisel ja mõningal uuendamisel on EELK ja KMLi vahel sõlmitud leping.
Teiseks on otsustatud hakata koostama uut lauluraamatut. Põhjus: praegune «Kiriku laulu- ja palveraamat» on kasutusel olnud juba 25 aastat, on tekkinud vajadus laiendada kaasaegset lauluvara ja viia lauluraamat vastavusse kehtiva liturgiaga. See on pikk protsess, mis saab teoks 7–10 aasta jooksul. Lauluraamatu valmimine kätkeb nelja etappi: lähteülesande kooskõlastamine, kontseptsiooni väljatöötamine, lauluraamatu tegelik koostamine ja trükkimine ning kasutuselevõtt.
Et EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutuse nõukogu eelmise koosseisu aeg lõppes, siis nimetas kirikuvalitsus sihtasutuse uue nõukogu liikmeteks Jüri Ehasalu, Heli Jürgensoni, Ülle Keele, Laine Randjärve, Marko Tiituse, Andres Uibo ja Aleg Kirsi.
Kirikumuusika liidu aasta kirikumuusikud on Kadrina kiriku organist Külli Erikson ja Hageri kiriku koorijuht Sigrid Põld.
KMLi juhatuse esimees Tuuliki Jürjo rõhutas, et lõppenud teema-aasta «Kaheksa sajandit Maarjamaad» oli väga viljakas. Kolme kuu jooksul peeti 28 kontserti. Anti välja noote, Rakveres toimus konverents. Majanduse poole pealt saab aastat hinnata küllaltki heaks, liikmemaksude laekumine oli plaanitust suurem, mis on positiivne. «Oleme olnud finantstoimimisega jätkusuutlikud,» märkis Jürjo.
Käesoleva aasta plaanidest rääkides ütles esimees, et juhatus on otsustanud lõpetada lastekoori Väike Küünal tegevuse, sest lapsi on laululaagrisse raske kokku saada. Kuid lastetöö ei kao, muutub lihtsalt selle vorm. Heaks näiteks on siin 23. aprillil Tartu Pauluse kirikus peetav 300 osavõtjaga laste vaimulik laulupäev. Kristlikud koolid, kes tegelevad usinalt koorilauluga, on kasvatanud laulupäeval osalejate ridu hoogsalt.
Segakoor KOSK peab viis õppepäeva ja teeb kontserdireisi Saksamaale. Jätkub kontserdisari «Mu süda, ärka üles». Plaanis on koostada kirikumuusikute leksikon.
Valiti uus juhatus: Tuuliki Jürjo, Maarian Lend, Pille Metsson, Aivi Otsnik, Kersti Petermann, Kadri Ploompuu ja Sigrid Põld. Revisjonikomisjoni valiti Kahro Kivilo, Margus Liiv ja Jaanus Torrim. Juhatus pidas kohe ka koosoleku, kus esimeheks valiti Tuuliki Jürjo ja aseesimeheks Sigrid Põld.
Tiiu Pikkur

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)