Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kirikulaulu kool kutsub – laulge Issandale Uus Laul!

06.01.2021 | | Rubriik: Kirikuelu
Eerik Jõks on asunud video vahendusel õpetama kirikulaulu. Urmas Roos.

Kirikulaulu kool on 2020. aasta advendiajal alguse saanud videotest koosnev ja pidevalt täienev virtuaalne õpiruum, kus kõik huvilised saavad omandada kirikulaulu selle erinevates žanrites. 

Kirikulaulu koolis ei ole vanusepiirangut ega õppemaksu. Kirikulaulu kooli ei pea sõitma bussi, trammi ega lennukiga – see tuleb ise sinu koju interneti vahendusel. Kirikulaulu kool on sündinud palvevastusena Jumala Sõna ootusele, et me püüaksime laulda Issandale Uue Laulu.

Kirikulaulu kool

Videod on leitavad YouTube’i keskkonnast (otsi „Kirikulaulu kool“), aga ka pühalaulu veebikodust www.psalmus.eu. Selle artikli ilmudes on saadaval kuus videot. 

Järgmisena ilmuvad videod, mis õpetavad kirikulaulu esimeseks ja teiseks pühapäevaks pärast ilmumispüha. Enamik videoid on virtuaalsed laulutunnid, mille läbides on kuulaja ära õppinud ühe või lausa mitu uut kirikulaulu peagi saabuvaks pühapäevaks või kirikupühaks. 

Kõik laulud on kohe saadaval ka nootidena kirikulaulu kooli raamatukogus www.psalmus.eu. Psalmilaulu õpetades on aluseks võetud EELK jumalateenistuste käsiraamatus antud antifoonide ja psalmide tekstid, nii et õpitud laulud on hõlpsasti jumalateenistuse tervikusse integreeritavad.

Jumala Sõna õpetab, et meile on antud kolm kirikulaulu žanrit

Apostel Paulus õpetab kirjas efeslastele: „Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel“ (Ef 5:18–20).

Apostel Pauluse järgi on kirikulaulu esimene ja kõige tähtsam žanr psalmilaul. Püha Paulus ei aseta psalmilaulu juhuslikult kirikulaulu esimeseks žanriks – Vana Testamendi psalter on Naatsareti Jeesuse palveraamat. Mida siis veel laulda kui mitte neid tekste, mida Õnnistegija ise palveks kasutas? 

Kuigi ka psalme saab suure rahvahulgaga vägagi edukalt üheskoos laulda, on püha Pauluse poolt pakutud teine, mõnevõrra hõlpsam, ja sageli ka atraktiivsem tee – sõnastada psalmitekste, aga ka muid pühakirja tekste ümber nõnda, et neist saavad juba eelkristlikust ajast tuttava laulutüübi esindajad – salmilaulud. See ongi kirikulaulu teine žanr – hümnid ehk koraalid. 

Nagu paljudes teistes liigitustes on ka püha Pauluse kirikulaulu klassifikatsiooni lõpus nn vaba žanr – see on kirikulaulu kolmas žanr ehk vaimulikud laulud. Selle alla kuulub kõik see, mis ei ole pühakirjatekstiline kirikulaul ega nende tekstide ümbersõnastamisest sündinud salmilaul. Sellesse liiki võime asetada näiteks kristliku vagaduselu kaemusi ja läbielamisi kirjeldavad laulud või mingeid vaimulikke toiminguid saatvad laulud.

Nii võibki kokkuvõtteks öelda, et kirikulaul on nagu kolme jalaga taburet – seda hoiavad püsti ja tasakaalus (1) psalmid, (2) hümnid ja (3) vaimulikud laulud. Võta üks jalg ära ja kirikulaul ei püsi enam stabiilselt püsti – see kõigub ja võib ka hoopis ümber kukkuda.

Miks psalmid – oleme ju luterlased ja laulame koraale?

Kirikulaulu koolis saab õppida laule kõigist kolmest kirikulaulu žanrist. Meie kultuuriruumis on möödunud viiesaja aasta jooksul kõige enam kultiveeritud just hümnide ehk koraalide žanrit. Samuti sisaldub luterlikus kirikulaulu repertuaaris hulgaliselt laule, mida saab pigem liigitada vaimulike laulude kategooriasse. 

See ongi põhjuseks, miks kirikulaulu kool pöörab, vähemalt alguses, rohkem tähelepanu just psalmilaulule – kirikulaulu esimesele ja olulisimale žanrile, mis on meie kultuuriruumis sajandite jooksul jäänud teenimatult vaeslapse ossa. Ühtlasi on see meie võimalus naasta ka kirikulaulu tekstides puhta Jumala Sõna juurde, ja mis veel eriti oluline – naasta emakeelse Jumala Sõna juurde. Kirikulaul peab täitma erinevaid funktsioone Jumala rahva elus. Kirikulauluga tuleb sisustada nii üheskoos kui ka üksinda Jumala ees seismist. Olgu koos või üksi kõlab ikka Jumala Sõna üleskutse – laula Uus Laul. Paratamatult on meie elus aegu, mil meid on valusalt kõrvale lükatud või oleme mingil muul põhjusel jäänud üksi. 

Kui sa jääd täiesti üksi …

Kui sa siis leiad ennast Jumala ees täiesti üksi, nagu Jeesus omal ajal leidis, siis vajad Jeesuse laulu, mis oleks esiteks Jumala Sõnale nii lähedal kui võimalik; teiseks oleks emakeelsete sõnadega ja võrsuks meie oma keele muusikast ning kolmandaks oleks lauluks saav ainuüksi sinu suust ja südamest ehk teisisõnu ei vajaks orelit ega kõrvalpingis valjult kaasalauljat, ei mikrofoni ega bändi. 

Siis ongi lähimaks abiks Naatsareti Jeesuse palveraamat ja sa saad laulda selle sõnadega (Ps 59:2,5,17–18):

Tõmba mind ära mu vaenlaste käest, mu Jumal!

Kaitse mind nende eest, kes mulle kallale tungivad! 

Ilma et ma oleksin paha teinud,jooksevad nad kokku ning valmistuvad.

Virgu mulle vastu tulema ja vaata!

Aga mina laulan sinu vägevusestja hõiskan hommikul sinu heldusest;

sest sa oled mulle kindlaks kaitsjaks, pelgupaigaks mu kitsikuse päeval.

Mu jõud, sinule ma mängin lauldes kiitust;

sest Jumal on mu kindel varjupaik, mu helde Jumal!

Kirikulaulu koolis saad omaette õppides ja harjutades sõbraks emakeelse kirikulaulu keelepruugiga, mille abil avaneb sulle ammendamatu Uue Laulu varasalv. Nii üheskoos kui üksi, nii ahastuses kui ülistuses – alati ja ikka Uus Laul! 

Palun tagasisidet

Videote vahendusel kirikulaulu õpetamine on minu jaoks üsnagi uus meetod. Seepärast on mul veel palju õppida, kuidas teha kirikulaulu kooli videoid nõnda, et neist oleks võimalikult rohkem kasu. 

Siinkohal saad sina, kallis sõber, mulle abiks olla. Palun kasuta kirikulaulu kooli videoid ja anna oma tagasisidet – mida võiks paremini teha? Ehk on sul mingeid kirikuaasta pühapäevi või kirikupühasid, mille tarvis sooviksid uusi kirikulaule õppida? Ehk sooviksid õppida värskes vaimus laulma mõnda traditsioonilist koraali? 

Palun anna oma soovidest ja mõtetest mulle kindlasti teada aadressil eerik.joks@eamt.ee. Tänan südamest kõige abi eest ja laulgem Issandale Uus Laul!

Eerik Jõks

Pildigalerii:

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)