Esileht » Uudis » Uudised »

Kirikukogu pidas Pärnus sisuka istungjärgu

06.05.2015 | | Rubriik: Uudised

Kantsler Ülle Keel eelarve täitmisest kõnelemas.
Tiiu Pikkur

EELK XXIX kirikukogu 5. istungjärk toimus 28. aprillil Pärnus. Avajumalateenistus peeti Eliisabeti kirikus, istungid kiriku leerisaalis.

Kirikukogu juhatas esmakordselt peapiiskop Urmas Viilma, abijuhataja oli piiskop Tiit Salumäe.
Päevakorras oli peapiiskopi aruanne, OÜ Kiriku Varahaldus juhataja Mati Maanase aruanne. Konsistooriumi 2014. aasta eelarve täitmisest tegi ettekande kantsler Ülle Keel. Ülevaate EELK Välis-Eesti piiskopkonna elust andis Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi peasekretär, Kanada praost Mart Salumäe. Pärnu maavanem Kalev Kaljuste tutvustas Pärnu maakonna olevikku ja tulevikku.
Peapiiskop Urmas Viilma ettekanne tõi esile kirikus viimasel kümnendil toimunud arengu. Viimati tegi sellise ülevaate piiskop Einar Soone 10 aastat tagasi. Viilma selgitas ka piiskoppide tööpiirkondade jaotust. Neli piiskoppi tegutsevad nii üldkiriklikult kui piirkonniti. Einar Soone on peapiiskopi alaline asetäitja EELKs ja Põhja piirkonna piiskop, Tiit Salumäe on Lääne ja Euroopa diasporaa piiskop, Joel Luhamets on Lõuna piiskop ja Andres Taul USA, Kanada ning Austraalia piiskop. Piiskopid jagavad peapiiskopi töökoormust, olles kogudusele lähemal.
Oma ettekannet illustreeris peapiiskop arvudega EELK arengutest aastatel 2002–2014. Positiivne on armulauast osavõtjate arvu kasv. Pühapäevaste ja pühade jumalateenistuste arv on kahanenud 9900-lt (2002) 9030-le (2014), kirikulisi on jumalateenistustel 12 aasta jooksul keskmiselt iga koguduse kohta 10 inimest vähem. Ametitalituste arv langeb, nt ristimised 3500-lt (2002) 1900-le (2014).
Tõusmas on aga huvi laste- ja noortetöö ning muusikatöö vastu. Vaimulike arv on kasvanud 202-lt 214-le. Naiste osa vaimulikkonnas on suurenenud 29-lt 44-le. Ehkki kiriku EELK liikmeskond kahaneb, on liikmeannetused suurenemas.
Kirikukogu kinnitas EELK konsistooriumi 2014. aasta eelarve täitmise aruande. Kantsler Ülle Keel soovitas tulevikus tsentraliseerida raamatupidamist nii, et ühist registrikoodi kandvad asutused – konsistoorium, usuteaduse instituut ja praostkonnad – oleksid ühises aruandluses. Seni on menetluses olnud ainult konsistooriumi kantselei eelarve. Eelduseks on, et praostkondade eelarved peaksid olema vastu võetud enne sügisest kirikukogu.
Mart Salumäe sõnul on Välis-Eesti piiskopkonnas hinnanguliselt 3500 liiget 34 koguduses ja neljas kuulutuspunktis, mis tegutsevad kuues praostkonnas. Eelmisel aastal lõpetas tegevuse kolm kogudust. Teenib 15 vaimulikku, kellest kaks – Stockholmi ja Toronto Peetri koguduse õpetaja – on täiskohaga tööl.
Rootsi praostkond on juba ammu soovinud alluda otse Tallinnas, mitte Torontos paiknevale konsistooriumile. Piiskop Tiit Salumäe sõnul saaks sügisesele kirikukogule vastava eelnõu esitada. Salumäe rõhutas ka vastutust viimastel aastatel kodumaalt lahkunud eestlaste vaimuliku teenimise eest välismaal.
Kirikukogu lõpupalve pidas emeriitpeapiiskop Andres Põder.
Tiiu Pikkur

Pärnu Eliisabeti kirik.

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)