Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Kirikujuhtide hulgas esma­kordselt kaks naist

21.01.2015 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Vastvalitud kirikuvalitsus ja piiskopid. Istuvad Joel Luhamets (vasakult), Einar Soone, Urmas Viilma, Andres Põder ja Tiit Salumäe; seisavad Ove Sander, Ülle Keel, Tauno Toompuu, Marko Tiitus ja Kadri Eliisabet Põder.
Tiiu Pikkur

EELK XXIX Kirikukogu erakorraline 4. istungjärk valis peapiiskop electus Urmas Viil­ma ettepanekul uue kirikuvalitsuse, kuhu esmakordselt kuulub kaks naist. Samuti valiti ametisse kaks piiskoppi.

Kirikukogu juhatas piiskop Einar Soone, abijuhatajad olid assessor Tiit Salumäe ja Urmas Arumäe. Päevakorra peateema oli konsistooriumi liikmete valimine.

Neli piiskoppi
Teenistuses olevate piiskoppide Einar Soone ja Andres Tauli kõrvale seadis Urmas Viilma täiendavalt üles kaks: Tiit Salumäe ja Joel Luhametsa. Nii on tulevikus peapiiskopi abilistena ametis neli piiskoppi.
Viilma sõnul ei ole mitme piiskopi puhul midagi uut, see teema oli päevakorral juba eelmise sajandi 30ndatel ja ka taasiseseisvumise alguses. Kirikuseadused lubavad ametis olla mitmel piiskopil ja mingeid seadusemuudatusi teha pole vaja.
Viilma ettepanek on, et Soonest saab peapiiskopi alaline asetäitja ja abiline EELK juhtimisel. Soone teenida jäävad Tallinna, Ida-Harju, Järva ja Viru praostkond, tema asukoht on Tallinnas. Taul jätkab Välis-Eesti piiskopkonna juhtimist ja kirikutöö korraldamist Kanadas, USAs ja Austraalias, asukohaga Torontos.
Joel Luhamets teenib Tartu, Viljandi, Võru, Valga, Pärnu ja Saarte praostkonda, asukohaga Tartus. Tiit Salumäe tööala hõlmab meediat ja kommunikatsiooni, avalikke ja oikumeenilisi suhteid, autasustamist, kultuuriväärtusi jmt. Ta teenib Lääne ja Lääne-Harju praostkonda, Euroopa ja Venemaa diasporaad, asukoht on Haapsalus. Kinnituse annab sellele jaotusele konsistoorium.
«Täna ei käivitu veel piiskopkonnad klassikalises mõttes,» selgitas Viilma. Ta rõhutas, et olemasolevat eelarvet muuta pole vaja. Piiskopid jätkavad oma koguduste teenimist, kuid Tartu ja Lääne praostkond peavad uued praostid valima. Viidates Luhametsale ja Salumäele väärtustas Viilma nende pikaaegset tööd, mis võimaldab kasutada suurt teadmiste ja kogemuste pagasit. «Mul on vaja häid nõuandjaid, kogemustega inimesi!»
Emeriitpeapiiskop Andres Põder jätkab EELK esindajana riigisisest oikumeeniliste suhete koordineerimist EKNi presidendina ning saab selles valdkonnas olla peapiiskopile heaks nõuandjaks.

Noored assessorid
Assessoriteks valiti UI rektor, Nõmme koguduse õpetaja Ove Sander, Viljandi praost, Viljandi Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus, Viru praostkonna abipraost, Rakvere koguduse õpetaja Tauno Toompuu ja konsistooriumi välissuhete referent Kadri Eliisabet Põder, kantsleriks konsistooriumi kantselei juhataja Ülle Keel.
Uus kirikuvalitsuse koosseis on eriline mitmeski mõttes: kirikujuhtide hulka on tõusnud kaks naist, assessorid esindavad nooremat põlvkonda, ainult Sander on varem assessor olnud. Oma tookordset taandumist põhjendas ta instituudi tollase väga raske olukorraga, mis nüüdseks on lahenduse leidnud. Kantslerina alustav Ülle Keel on 20 aastat konsistooriumis ustavalt teeninud.
Kirikukogu liikmete sõnul on tegemist hea valikuga, mis on üks huvitavamaid konsistooriumi koosseise. Urmas Nageli sõnul näitab see uue peapiiskopi alandlikku meelt, et ta võtab enda kõrvale need, kellega alles kandideeris.
Uus kirikuvalitsus asub tööle 2. veebruaril peapiiskopi ametisse seadmisega. Piiskoppide töö algab nende ametisse seadmisega.
Tiiu Pikkur

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)