Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Kiriku Varahalduse jõulutervitused

25.11.2015 | | Rubriik: Esileht

Jõhvi koguduse ja Kiriku Varahalduse koostööna 2010. aastal valminud Jõhvi ärimaja. Matti Kämärä

Ja nüüd valmistage teed
armastatud kuningale;
Tema oma armukäed
sirutab ka teie poole.        KLPR 2

Õnnistatud advendiaega, rõõmsaid jõulupühi ja
teguderohket Issanda aastat 2016
soovib Eesti Kiriku lugejatele
OÜ Kiriku Varahaldus

Hea Eesti Kiriku lugeja! Igal aastal õnnistab ja lummab advendiaeg meid oma sõnumikuulutuse, kauniduse ja hingelähedusega. Meeli täidab rahulolu tehtust ja tänutunne kõigevägevamale, et ta on lubanud korda saata heategusid ning ellu viia midagi olulist ja kasulikku, eeskätt meie kirikule ja tema liikmetele ning ühiskonnale tervikuna.
Advendiaeg on igati sobilik hetk tagasivaatamiseks, et mõelda ja analüüsida tehtut ning anda sellele hinnang. See on hädavajalik, et vältida tulevikus vigu ning teha oma tegemisi ja tööd veelgi paremini.
Jõhvis Rakvere tn 8 uue hoone valmimisest möödus tänavu suve hakul viis aastat. See viis aastat on näidanud, et tegime ehitamiseks mitte just kõige sobivamal ajal õige otsuse. Ühisprojekt Jõhvi kogudusega on viljakandev ning see toodab kasu nii kogudusele kui kirikule tervikuna. Kaugemas tulevikus, vähe enam kui kümne aasta pärast, läheb hoone üle kogudusele ning kinnitust leiab Kiriku Varahalduse loomise üks põhieesmärkidest: aidata meie kogudustel parendada ja arendada oma vara likviidseks ja pikaajalist tulu toovaks. Meid ei tohi heidutada nende protsesside pikaajalisus, kiriku kestvusega võrreldes on see väga lühike aeg.
Soovin kaunist ja rahulikku advendiaega!
Mati Maanas,
Kiriku Varahalduse juhatuse liige

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)