Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kiriku toimekus sõltub inimestest

08.09.2021 | | Rubriik: Kirikuelu
Järva-Madise kirikus sinodi avajumalateenistusel: emeriitõpetaja Lea Heinaste, õpetajad Jaanus Klaas, Kalle Kõiv ja Valdo Reimann ning diakon Jaanus Tammiste. Liina Raudvassar.

18. augustil Järva-Madise kirikus jumalateenistusega alanud Järva praostkonna sinodipäev jätkus koosolekuga lähistel asuvas rahvamajas.

Kuna eelmine sinod toimus koroonaviiruse esimese laine ajal virtuaalselt, siis oli sinodikoosoleku juhtimine 2019. aastal praostiks valitud Katrin-Helena Melderile esmakordne sellealane kogemus, mistõttu ta palus sinodiliikmete mõistvat suhtumist. Sinodist osa võttev peapiiskop Urmas Viilma tunnustas praosti. Nii tema juhtida oleva kirikupiirkonna kui sinodikoosoleku tubli juhtimise eest, aga ka ekstra praosti aruande eest, mida kirikupea nimetas oivaliseks. 

Praostkonna 12 koguduse esindajad said aruandeaastast olulisema esiletõstmiseks lühidalt sõna. Üldistada on seda sõnavooru raske, aga ühiseks küsimuseks kippus olema, kuidas koroonatingimustes koguduseelu elavana hoida. Oma näiteid sellest oli igal kogudusel teistega jagada. 

Praost Melder vahendas kogemusi Aegviidu ja Vahastu koguduse visiteerimiselt, meenutades, et lubas praostiks saades asuda kogudusi külastama, kuna peab seda töövormi oluliseks. Tema sõnul avaneb kohapeal teine pilt ning on näiteks võimalik anda õiglane hinnang ka nendele kaebekirjadele, mis praosti lauale jõuavad. Praost tunnustas nii Aegviidu kui Vahastu kogudust: „Mõlemad väikesed kogudused on oma jõududega suutnud kirikuhooned ja dokumendid korras hoida.“ 

Sinodiliikmed said teada, et koostamisel on mahukas praostkonna ajalugu tutvustav raamat, esimesed sadakond lehekülge on koos fotodega koostajal õp Andres Tšumakovil juba valmis. 

Sinod valis endi hulgas uued kirikukogu liikmed, leppides enne kokku, et valitakse üks vaimulik ja kaks ilmikut. Uude kirikukogu koosseisu valiti Järva praostkonda esindama abipraost Tõnu Linnasmäe, Järva-Jaani koguduse noortejuht ja nõukogu liige Tene Metsma ja orelimeister Olev Kents, asendusliikmed on Järva-Peetri, Koeru ja Paide kogudust teeniv diakon Jaanus Tammiste ning Paidest koguduse juhatuse esimees Aivar-Joel Rikk ja Vello Talviste

Eraldi päevakorrapunkti all korraldati rühmatöö meetodit rakendades ideekorje, saamaks teavet, kuhu ja kuidas soovib praostkond edasi liikuda. Mida tahaksime ja võiksime praostkonnas koos teha, missugust abi ja tuge vajaks minu kogudus, milliseid teemasid võiksime käsitleda praostkonna kogunemistel, olid küsimused, millele otsiti rühmiti vastuseid. 

Liina Raudvassar 

Järva praostkond 2020

12 kogudust

praost Katrin-Helena Melder

abipraost Tõnu Linnasmäe

liikmeid 3916, annetajaliikmeid 946

Teemad:

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)