Esileht » Uudis » Uudised »

Kiriku sünnipäeval

27.05.2015 | | Rubriik: Uudised

Pärast tänujumalateenistust on vestlusringis EELK Teeneteristi I järgu kavaler Arvo Pärt (vasakult), muusik Endrik Üksvärav, peapiiskop Urmas Viilma ja Vello Salo, keda autasustati EELK Teeneteristi III järgu ordeniga.
Liina Raudvassar

Aastatega traditsiooniks saanud kombel tänas EELK oma tublisid töötegijaid, vabatahtlikke, kaastöölisi ja toetajaid esimese nelipüha tänujumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.

«See ei ole tavaline päev, see on Issanda päev,» rõhutas oma kõnes peapiiskop Urmas Viilma, üteldes suvistepühakogudusele tere tulemast kaskedega ehitud kirikus, kus punased kirikutekstiilid toonitasid päeva eripära.
Kinnitades, et alates esimesest nelipühast ei ole maailm enam endine, leidis ta toreda paralleeli aegu ühendama: nii nagu toona Jeruusalemmas, on tänagi Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus umbes 120 kirikulist, kes on otsustanud Jeesuse järel käia tema õpetust järgides. See ei ole suur mass, aga piisav hulk, et sõnum oleks maailma viidud.
Lugedes kõne aluseks lõigu Apostlite tegude raamatust (Ap 1:14), rääkis kirikupea ajast, mil nelipüha kiriku sünnipäevana oli aus ja hinnatud. Meenutades Õpetaja juttu lohutaja vaimust, mõistsid jüngrid, et Jeesus ei jäta neid. Jee­sus on iga päev meie juures ka nüüd, kinnitas peapiiskop oma kantslikõnes, kus ta tänas kõiki pühendunuid. Kirikupea tänas EELK nimel kõiki, kes oma ametis omal kombel teenivad Issandat. «Tahan avaldada Jumalale tänu õnnistuse ja eesõiguse eest olla tööriistaks Jumala käes,» ütles peapiiskop.

Tänati ustavaid
Peapiiskop Urmas Viilma kõrval teenisid tänujumalateenistusel, mis algas luterliku kiriku hümniga «Üks kindel linn ja varjupaik», piiskopid Tiit Salumäe ja Joel Luhamets ning pastor loci Arho Tuhkru ja autasude üleandmisel kantsler Ülle Keel.
Muusikaga rikastasid koosviibimist organist Kadri Ploompuu, toomkoguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhendamisel ja Kose kiriku pasunakoor Kahro Kivilo dirigeerimisel. Ansambel Collegium Musicale koosseisus Helina Kuljus, Miina Pärn, Endrik Üksvärav, Allan Tamme, Margus Mändmets, Kristjan-Jaanek Mölder ja Ott Jalakas esitas Arvo Pärdi, kellele peapiiskop andis tänu märgiks üle EELK Teeneteristi I järgi ordeni, loomingut.
Veel omistati EELK kõrgeim autasu, Teeneteristi I järgu orden piiskop Joel Luhametsale ja piiskop Tiit Salumäele. Teeneteristi II järgu ordeni said peakaplan Jaan Jaani, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ja EELK diakooniatöö juht õp Avo Üprus. Teeneteristi III järgu saajaid oli 19.
Lisaks anti üle tunnustusmärgid, koostöömedalid ja aukirjad ning tiitlid erinevate töölõikude kaupa möödunud tegevusaastat arvestades. Et mitmed autasustatavad ei saanud pidulikust tänujumalateenistusest osa võtta, viiakse autasud neile kodukohta kohale. Samuti nimetati, et mitmed lugupeetavad saavad autasud kätte Tartus, kas järgmisel päeval aset leidval piiskop Luhametsa ametisseseadmistalitusel või suvel vaimuliku laulupäeva ja kirikupäeva raames.

Vahedaimaks relvaks
«Tänane tunnustus on väga kõrge, täiesti ootamatu ja selle tõttu eriti liigutav,» kinnitas tänusaajate nimel sõna võtnud akadeemik Tarmo Soomere. Ta avaldas head meelt, nähes kirikuliste hulgas mitmeid tuttavaid, kes tänaste hallpeadena olid aastakümnete eest pikajuukseliste mässajatena Soomere mõttekaaslased.
«Mulle on sümpaatne mõtteviis, milles vaadeldakse nähtusi teatavas perspektiivis,» tunnistas Soomere, leides, et mõned teod või saavutused, mis algul väikesed, võimenduvad alles teatava aja möödudes. Ta nimetas, et kiiresti muutuvas maailmas muutuvad ka väärtused – ei paremaks ega halvemaks, lihtsalt teistsuguseks.
«Selles kontekstis on adekvaatne informatsioon endiselt – nii nagu mõnikümmend aastat tagasi – vahedaim relv nii teadmatuse, inimestega manipuleerimise, mõttelaiskuse kui ka akadeemilise mugavuse vastu,» kinnitas akadeemik, lisades, et üha tiheneva infovoo taustal saab järjest olulisemaks oskus süveneda ning süstemaatiliselt tundma õppida erinevaid väärtusi ja nende rakendamist tegelikus elus.
«Mida enam suudame tabada erinevate maailmapiltide ühisosa ja seda, kuidas need üksteist rikastavad, seda enam õpime nägema erinevate perspektiivide sisemist kooskõla ja laiendama võimalusi valida, millistele väärtustele oma elu ehitada,» lõpetas akadeemik Soomere oma tänukõne.
Liina Raudvassar

Tänupühal jagati
kolm Teeneteristi I järgu ordenit
kolm Teeneteristi II järgu ordenit
19 Teeneteristi III järgu ordenit
kolm tunnustusmärki
neli koostöömedalit
42 aukirja
kaks aasta 2014 vaimuliku tiitlit
aasta 2014 juhatuseesimehe tiitel
kaks aasta 2014 kirikumuusiku tiitlit
neli aasta 2014 lastetöö tegija tiitlit
üks aasta 2014 noortetöö tegija tiitel
üks aasta 2014 diakooniatöö tegija tiitel
üks meediapreemia

Pärast tänujumalateenistust ja enne pidukringli söömist kogunesid kiriku sünnipäevalised toomkiriku altari ette ühispildile: peapiiskop Urmas Viilmaga on koos kõik need, keda EELK-le osutatud teenete eest tänavu suvistepühal tunnustati. Erik Peinar

Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest. (1Pt 5:7)