Esileht » Uudis » Uudised »

Kiriku sotsiaaltööd juhib jurist

30.04.2003 | | Rubriik: Uudised

Märtsist juhatab Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskust (SRK) juristiharidusega Aare Kruuser (44).
Keskuse uus juht toetab arvamust, et kirik peab järjest aktiivsemalt tegelema sotsiaaltööga. «Kõige õigem on öelda, et toetan sotsiaalkiriku ideed.»
Kruuseril on olnud EELK sotsiaaltööga kokkupuuteid juba 1998. aastast, mil ta kutsuti nõustama diakooniakeskuse ja diakooniahaigla tegevust. Eelmisel aastal kaasati Kruuser Kriminaaltöö Keskuse ja Diakooniakeskuse edasiste tegevuskavade väljatöötamisse. «Diakooniahaigla on minu arvates üks õnnestunumaid sotsiaalseid projekte üldse, mis seondub EELKga,» ütleb Kruuser. Teiseks õnnestunud tegevussuunaks peab Kruuser EELK kriminaaltööd.
Kruuser peab oluliseks, et kogudustes tehtava sotsiaaltöö kõrval arendatakse sotsiaalteenust osutavate asutuste tegevust ja tõstetakse teenuse osutamise professionaalset taset. «Kirik võib aidata nii korraldada sotsiaaltööd kui ka luua vastavaid asutusi, eeldades, et nendes asutustes töötavad kristlikke põhimõtteid järgivad professionaalid ja et neid toetavad kogudused ning vabatahtlikud. See tagab võimaluse lahendada probleeme. Koguduste kaudu saab teada abivajajast, probleem lahendatakse sotsiaalteenust osutavate asutuste kaudu.»
Kruuser peab oluliseks jätkata koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega. «Kui me ei tee koostööd riigi ja kohaliku omavalitsusega, siis pikapeale kaob meil üldse perspektiiv tegeleda sotsiaaltööga.» SRK vajab lähiaastateks selgeid plaane, mis peaksid olema samas ulatuses riiklike sotsiaaltöö programmidega. Kui riik tellib keskuselt majutust ja nõustamist, teades, et abivajajate hulk kasvab, on keskuse ülesanne jälgida, et inimeste paigutuseks oleks kohad olemas. Või vastupidi, kui abivajajate hulk väheneb, tuleb otsida uusi tegevusvaldkondi. «Kui riik vaatab 25 aastat ette, tuleb seda ka meil teha.» Hetkel peab Kruuser koostööd riigiga väga heaks. «Valitsuskoalitsioon on deklareerinud, et sotsiaalvaldkonnaga tuleb tegeleda. Küsimus on partnerivalikus. SRK-l on hea võimalus pakkuda vajalikke teenuseid.»
Aare Kruuser on abielus ja kahe lapse isa. Ta on olnud julgeoleku uurija, kriminalistika ja kriminaalprotsessi õpetaja, politsei vanemreferent ning veel mitmel juhtival ametikohal, olnud Eesti Tööandjate Keskliidu üks asutaja, avaldanud artikleid ja raamatuid kindlustusest ja riskihaldamisest.
EK

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)