Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Kiriku nähtavusest internetis 2.

12.04.2006 | | Rubriik: Arvamus

Visuaalselt ilusa ja sisult ühtlasema
veebilehega esineb 19 kogudusega Viru praostkond.

Iga kogudus on täitnud ankeedi, kus kirjas
aadress, kantselei lahtioleku aeg, töötajad, koguduse juhtorganid, millele
enamasti on lisatud fotod, kirikuvarad. Andmed on etteantud raamide tõttu
esitatud ühtlaselt, ent paraku sisuvaesemalt.

Jagab õpetust

Omaette ja teretulnud märksõna menüüs on
«Õpetus», mille all selgitatakse jumalateenistust, talitusi jm, samas leiab ka
jutlusi ja laule, mida on võimalik ka kuulata. Meeldiv on, et koguduse
vaimuliku e-aadressile klõpsates saab talle kohe kirja saata. Ka on kodulehel
toodud rida internetis leitavaid kasulikke viitasid, näiteks kristlikule
portaalile Kompass, EKNi kodulehele jt.

Viru praostkonna üritustest on toodud 15.
märtsil toimunud sinod ja 27. mail toimuv praostkonna päev. Ent uudiseid
praostkonnas ei ole. Viru praost Avo Kiir, kes kodulehte koos sekretär Anne
Ferscheliga materjali olemasolul uuendab, ütles Eesti Kirikule, et
kodulehekülgi võib täiendada igasuguse infoga, aga «paraku on enamik
kogudustest laisad infot edastama».

Küsimusele, missugune on tema arvates
kodulehe eesmärk, vastas ta: «Olen märganud, et väljaspool kirikut seisvate
inimeste teadmised koguduste elust ja tegemistest on väga puudulikud. Kodulehe
eesmärk on näidata, et kirik ei ole mingi põrandaalune organisatsioon, vaid
avalik ja kõigile avatud asutus.» Seda ülesannet Viru praostkonna kodulehekülg
ka täidab.

Kasvuruumi tulevikuks

Võru praostkonna kodulehe esileht eristub
teistest oma kujundusega: selle roosapõsksed inglid, tuvid, kaunistustega
ristid jm kristlikud sümbolid pärineksid kui rahvusromantilisest ajast.
Praostkonda kuulub 11 kogudust. Praostkonna avalehe menüüst pääseb praostkonna
üldandmete tabeli ja töötegijate juurde, sündmuste ja pildiandmete menüü ei
avane veel.

Hea algatus on tehtud, ent vajab veel suurt
hoolt ja tööd, kuna tegelikkuses Kanepi, Mehikoorma, Petseri, Roosa, Rõuge ega
Räpina koguduseleht ei avane. Ilmselt saavad nad avanevate Urvaste ja Võru
lehtedega ühtse kujunduse, otsija leiab sealt kohe kantselei aadressi,
lahtiolekuaja, jumalateenistuse ja pühapäevakooli aja, õpetaja andmed. Nentida
tuleb, et Pindi, Põlva ja Vastseliina kodulehekülg erinevad kujunduselt
teistest, võib-olla on plaanis need ühtlustada.

Uue kujundusega ja avanevad Urvaste ja Võru
leht lasevad oletada, et uutele kodulehtedele on kavandatud menüü koguduse
ajaloo, töötegijate, sündmuste, artiklite, teadete ja pildialbumi juurde.
Praegu avaneb Võru koguduse lehel mainituist vaid töötegijate oma, Urvaste
lehelt ajalugu, töötegijad, pildialbum.

Põlva on lisanud aga hoopis uudsena
naljanurga, artiklite alt leiab näiteks J. Schwartzi jutluse, Oldekopi
luuletuse, eraldi menüü on Põlva Vabadussamba saamisloole; kirikuhoone ajaloo
ja koguduse ajaloo all on aga sama tekst.

Eraldi tahan välja tuua hiljuti avatud
sisuka Vastseliina kodulehe, mis annab kogudusest hea ülevaate, avalehel on
koguduse kontaktandmed, jumalateenistuste ajad, kahjuks ei leia lehelt aga
jooksvaid teateid. Pindi kodulehel on üleval tulevaste jumalateenistuste ajad,
neid uuendatakse regulaarselt, ent teadetest saame teada, et 20. novembril koguneb
täiskasvanute leer. Siin tekib siiski küsimus, et võib-olla juba kogunes
möödunud aastal. Diakon Mait Mölder kinnitab mu kahtlustust ja täpsustab, et
leeritunnid käivad ja et 1. nelipühal on leer. Vananenud teade on Eesti Kiriku
ilmumise ajaks kindlasti juba maha võetud.

Väike probleem tekkis Urvaste kogudusega
seoses sellega, et kodulehele pääses ainult Võru praostkonna kodulehe, mitte
aga EELK kodulehe kaudu.

Rita Puidet

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)