Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Kiriku maine

05.02.2004 | | Rubriik: Arvamus, Juhtkiri

Kui kirikule saab maine hoidmine või taotlemine oluliseks, siis võiks teda nimetada maine kirik. Maine tähendab ka maiste asjadega tegelev, maiseid väärtusi taotlev, maine organisatsioon. Kirik aga ei ole maine, vaid taevane organisatsioon või organism.
Möödunud nädalal toimunud Õpetajate Konverentsi avapalvuses luges konverentsi juhatuse esimees õpetaja Marko Tiitus 1. Korintose kirja esimest peatükki: Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Jumal on valinud maailma meelest narrid, maailma meelest nõrgad, maailma meelest alamast soost ja halvakspandud, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees.
Meie soov oleks, et kirik oleks mainekas, silmapaistev, hinnatud. Ilmselt on Jumala plaan olnud teistsugune oma rahva ja kirikuga. Kui kirik on maailma meelest tühine, siis ei pruugi see olla Jumala tööle takistuseks. Pigem õnnistuseks. Nii saab vast Jeesuse elu paremini avalikuks meie seas.
Ometi on kirikulgi oma maine. Kogesin selle ilu just Õpetajate Konverentsil. Palju aitas sellele kaasa konverentsi hea ettevalmistus, sisukad ettekanded ja asjakohane arutelu kiriku ülesannetest muutuvas maailmas.
Kõige suuremat rõõmu valmistas meie vaimulikkonna, eriti noorema põlvkonna töötegijate, pühendunud ja tõsine suhtumine oma kutsumusse ja kiriku töösse.
Tean, et tänane elu ja töö kirikus on raske nii majanduslikus mõttes kui ka valikute ja väljakutsete poolest tublidele ja töökatele inimestele. Ometi on just see aeg sünnitanud meelekindlaid ja kogu südamest Jumalat ja oma kirikut armastavaid inimesi.
Mõtlen tänuga ka igale koguduseliikmele. Alati ei ole nad silmatorkavad, kuid nende mõju on suur. Kanadas viibimise ajal elasin ühe koolimaja kõrval. Tunnid lõppenud, täitus koolihoov õpilastest, kellest väga paljud süütasid kohe sigareti. Mu tähelepanu juhiti sellele, et vaata, kui palju noori suitsetab. See oligi tõsi. Kuid ma ütlesin, et vaadake, seal suitsetajate hulgas on siiski palju noori, kes ei suitseta.
Mida pimedam on öö, seda selgemini paistavad tähed. Mida uskmatum on ümbrus, seda kirkamini hakkab särama Kristus ja selles on kiriku maine, ta ilu ja au.
Joel Luhamets, assessor

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)