Esileht » Uudis » Uudised »

Kirik tuleb koju kätte

01.06.2016 | | Rubriik: Uudised

Sinodilisi võõrustanud Rõuge koguduse õpetaja Mait Mölder (paremal) ja Võru maavanem koguduseliige Andres Kõiv. Rita Puidet

Võru praostkonna sinod peeti 3. mai suviselt soojal päeval Rõuges.

Jumalateenistusel helevalges kirikus teenisid praostkonna vaimulikud, jutlustas piiskop Joel Luhamets ja orelil mängis erandlikult Tartu Jaani koguduse organist Elke Unt. Prohvet Jeremija sõnadele tuginedes tuletas piiskop meelde aega umbes 300 aastat tagasi, kui Põhjasõja järel oli meie maa inimestest tühi, ent just siis valmistuti tulevasteks aegadeks ja 1739 nägi ilmavalgust eestikeelne Piibel. Jumal valitseb olukordade üle, ent meil tuleb elu korraldada, oli piiskopi sõnum.

Kogudus ei ole ettevõte
Rõuge põhikooli koosolekule kogunenuile soovis töökat päeva kooli huvijuht Inge Mälzer. Võru maavanem  Andres Kõiv, kohaliku koguduse sinodisaadik, avaldas lugupidamist kokkutulnuile, kes Jumala nimel tööd teevad. Ta oli praosti kokkuvõtte läbi lugenud ja kommenteeris: «Kui see oleks äri, tuleks see kinni panna. Õnneks ei ole see ettevõtlus, vaid hingede päästmine.»
Praostkonna 11 kogudust asuvad kahes maakonnas, Võru- ja Põlvamaal, ning kahes riigis – Petseri kogudus jääb Vene Föderatsiooni territooriumile. Piirkonnas elab üle 61 000 elaniku, neist 17 349 loetakse kiriku liikmeteks ehk hingedeks, mis moodustab 23%, liikmesannetajaid on 4,7%. Hingede arv on kasvanud, liikmesannetajate arv vähenenud. Seega tuli praost Üllar Salumetsal teha märkus, et koguduseliikmetele tuleb nende kohustust meelde tuletada.
Kuigi jumalateenistuste arv on kasvanud, on keskmine osavõtt langenud ühe inimese võrra. Kõige suurem keskmine osavõtt jumalateenistusest on Rõuges, see on 68 inimest, kõige väiksem 9 inimesega Roosas, kui Petseri kogudust mitte arvestada. Seevastu on suurenenud armulaualiste arv. Nukraks teeb inimeste komme minna kergema vastupanu teed, mistõttu paljud matused on ilmalikud ja vaid 30% abieludest laulatatakse.

Tilk tõrva
Enne kui koguduste õpetajad sõna said, tegi praost kiire põike koguduseellu. Positiivse kõrval märkis praost, et Roosas pole elu lootusetu, et Rõuges elab õpetaja uues majas ja kahjuks ei saa teda kätte. Urvastes käib pastoraadi remont ja nagu Põlvaski antakse välja infolehte. Võru kiriku remondiks on moodustatud sihtasutus. Hea koostöö on Kuperjanovi pataljoni ja kaplan Anna-Liisa Vaheriga, misjonikeskuse, Võru haigla ja paikkonna hooldekodudega.
Kuludest rääkides tuli tunnistada, et möödunud aastal oli plaanitust vähem laekumisi ja vaatamata kokkuhoiule jäädi mitmes koguduses miinusesse. Keskmine liikmeannetuse suurus oli 26 eurot, kõige suurem oli liikmeannetus Vastseliinas – 30 eurot. Aruande oli jätnud esitamata Roosa kogudus.
Lastetööst kõneles Tuuli Võsa ja märkimisväärsena tõi ta välja Urvastes toimunud kolmepäevase praostkonna lastelaagri, kus käis 56 last. Muusikatööst kõneles Ara Bander, kes vahetas välja sügisel end vabastada palunud Kristiina Nageli. Märkimisväärne oli, et lõppes Misso oreli remont ja praostkonna lastekoor Läte käis Stockholmis.

Huvitav aasta
Võrus on peetud orelikontserte, kiriku katusest vahetati möödunud aastal pool, linnapea toetab kiriku remonti ja kasvanud on jumalateenistustest osavõtt, tõdes õpetaja Andres Mäevere. Petseris aga tähistatakse 18. septembril kiriku pühitsemise 90. aastapäeva.
Pindi kohta võib öelda, et kõik toimib, kinnitas õpetaja Argo Olesk. Tehakse palju vabatahtlikku tööd ja üritatakse müüa õpetajamaja, et saadava rahaga remontida leerimaja. Roosa koguduse hooldajaõpetaja Mait Mölder ütles, et jõulude ajal on õigeusu kiriku liikmed tulnud teenistusele ja talgutele Roosas tuli rohkem inimesi, kui seal elanikke on.
Kanepi koguduse õpetaja Margit Lail pidi tunnistama, et vähemalt 16 aastat on koguduse väljaminekud olnud suuremad kui tulu. Rõõmustav on see, et kiriku Saueri orel sai korda, oma jõududega sai istutatud kümme hektarit metsa ja korda tehtud korter. «On olnud huvitav aasta. Olen ära tundnud, et ma pole koguduses ehitamiste pärast,» ütleb õpetaja, kes on kogudusele tänulik, et on inimesi, kellele ta igal kolmapäeval peab palvuse.

Rõhuda tugevustele
Sinodisaadikuile virgutuseks oli õpetaja Toivo Hollo saatnud lühikese võrukeelse kokkuvõtte Vastseliina kogudusest. Ta kirjutas, et kirik sai uue katuse, aga suur mure on kinnisvara hooldamisega ja vana pastoraat jääb tühjaks.
Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola andis teada, et kogudusel läheb hästi. Kogudus pakub soovijatele kirste ja nüüd, kui buss osteti, saab neid ka transportida. Remonditi käärkamber, sellele on pandud uus katus. Kiriku katusevahetusega ka jätkatakse.
Optimistlik oli ka Urmas Nagel, sest rõõmu on küllalt olnud. Räpinas on elav jumalateenistuslik elu, lisaks kirikule toimuvad jumalateenistused haiglas ja kahes hooldekodus, kuhu pääsemiseks ootavad inimesed järjekorras. Intensiivne on välissuhtlus ja aktiivne muusikaelu. Mehikoormal on tihenenud koostöö kooli ja noortekeskusega.
Möödunud aastal tähistati Antsla palvemaja 90. aastapäeva, lastele ilmus raamat «Saa tuttavaks Urvaste kirikuga». Peeti ka pühapäevakooli ja täideti päästeameti ettekirjutused. Heimtali kirikusse osteti aga Anu Raualt gobelään, oli teatada kolmes paigas jumalateenistusi pidaval praostil.
Eelarvest kõneldes tõdeti selleski praostkonnas, et elati kokkuhoidlikult. Maksud laekusid hästi ja kuna teisel poolaastal kulutusi polnud, tekkis pisut enam kui 1200eurone jääk. Kõneldi sellest, et praostkonnakassa maksu ei nõuta kolmelt väikeselt hooldekoguduselt: Roosalt, Mehikoormalt ja Petserilt. Võeti vastu 2017. aasta eelarve.
Koosoleku lõpukõnes kutsus piiskop Joel Luhamets inimesi rohkem osalema üldkiriklikel üritustel ja panustama nii aega kui raha ettevõtmistesse, mis lähevad hästi, et neid veelgi tagant tõugata. Suureneb jumalateenistustest osavõtt, mis tähendab, et koguduste tuumik on tugev ja stabiilne. Lõpetuseks kutsus praost kõiki augustis misjonipäevadele, mis sel aastal peetakse just Võru praostkonnas.
Rita Puidet

Võru praostkond
11 kogudust,
11 kirikut,
3 abikirikut ja 2 palvemaja, mis asuvad Võru- ja Põlvamaal ning Vene Föderatsioonis.
Kogudusi teenib 8 õpetajat ja 2 vikaardiakonit.

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)