Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Kirik peab olema kergesti kättesaadav ja rahvale ligidal

04.05.2016 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Kirikukogu liikmete poolthäältega võeti vastu mitu otsust.
Tiiu Pikkur

EELK XXIX kirikukogu 7. istungjärk peeti 26. aprillil Tallinna lähistel Talu laagrikeskuses. Avajumalateenistusel teenisid piiskop Tiit Salumäe, praost Jüri Vallsalu, õpetaja Mihkel Kukk ja kirikukogu  liige Sigrid Põld.

Kuulati peapiiskop Urmas Viilma tegevusaruannet, kirikuseadustikus tehti diasporaakoguduste teenimisega seotud muudatused, kuulutati välja valimiste aeg, asutati Mustamäe kiriku sihtasutus. Kinnitati EELK konsistooriumi 2015. aasta eelarve täitmise aruanne ja EELK 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne. Kirikukogu otsustas nimetada konsistooriumi 2016. aasta majandusaasta aruande auditeerijaks Allika Audiitori OÜ vannutatud audiitori Eve Antsu.

Kirik teenigu kõiki
Peapiiskop märkis, et möödunud aastal peeti EELKs 541 teenistust rohkem kui aasta varem, armulaualiste arv on samuti kasvanud. Viilma juhtis tähelepanu sellele, et liikmesannetajate arv ei näita veel, kui paljudel inimestel on side kirikuga. Liikmeannetuse võivad teha need, kes isegi jõulude ajal kirikusse ei satu, samal ajal on alati kirikus neid, kes ei ole annetanud. Kirikuna tuleb teenida kogu rahvast.
Parima ülevaate saamiseks palus peapiiskop hinnata eelmise aasta häid ja halbu külgi ka piiskoppidel, assessoritel ja kantsleril. Mõned hinnangud plusspoolelt: kuus uut vaimulikku, Maarjamaa 800 tähistamine, suhete loomine diasporaakogudustega, ülekirikulised jumalateenistused, rahvusvaheliste ürituste õnnestunud korraldamine, ustavad töötegijad, kirikupäev ja vaimulik laulupidu, kristlike koolide oma huvide eest seismine.
Kurvaks teeb muu hulgas kiriku majandusliku olukorra nõrgenemine ja mitmed sellega seonduvad probleemid, ka laste- ja noorsootöö vähesus kogudustes.

Puudu on õlatundest
«Probleemiks kiriku sees on nõrk kommunikatsioon, nn kehv levi,» tõi peapiiskop välja kiriku ühe mure. Ta leidis, et suuri projekte tehakse edukalt, tavaline koostöö inimeste vahel on aga vilets.
«Infot on palju, kuid seda õiget me edastada ei suuda. Peaaegu kogu vaimulikkond ja kiriku kaastööliste ring on üksteisest klahvi, kliki või laigi kaugusel Facebookis, kuid samal ajal vaeveldakse selgelt sõnastatud ning mõõdetava ühisosaga identiteedi puudumise käes. Kollegiaalsus väljendub kergelt ja selgeksõpitult koosolekutel ja suurjumalateenistustel, kuid reaalsest õlatundest, vaimulikust osadusest ja mõttekaaslusest jääb üha enam vajaka ning asemele tuleb vaimulik üksindus või üksikus. Kas me ei oska või ei taha ühiselt selgelt mõõdetavaid eesmärke seada?» Viil­ma kutsus üles olema kirikuna kergesti kättesaadav ja rahvale lähedal, et kuulutada Kristust.

Valimised lähenemas
Kirikukogu otsusega määrati valimiste aeg. Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute valimised toimuvad 6. novembrist 2016 kuni 5. märtsini 2017. Praostkondade nõukogude ja kirikukogu liikmete valimised toimuvad 5. märtsist kuni 31. maini 2017. Vaimulike konverents valib kirikukogu liikmed ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. maini 2017.
EELK XXX kirikukogu volitused algavad tuleva aasta 28. novembril. Kirikukogu nõukogude ja komisjonide ning kirikukohtu liikmed, konsistooriumi valitavad assessorid ja kantsler valitakse kirikukogu sügisistungjärgul 28.–29. novembril 2017. Kirikukogu lõpupalvuse pidas emeriitpeapiiskop Andres Põder.
Tiiu Pikkur

EELK 2015
159 000 hinge
29 022 liikmesannetajat
788 242 teenistust ja ametitalitust
149 052 armulaualist
1964 ristimist
1404 leeritamist
365 laulatust
2715 matust

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)