Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Kirik keset küla kogus mõtted kokku

31.08.2010 | | Rubriik: Uudised

Andres Õis tutvustas kuulajaile oma projekti, mille kohaselt võiks Kose koguduse maadele tulla tõeline tõmbekeskus.  Reedel tunnustati EELK konsistooriumis projektile «Kirik keset küla» laekunud ideid, mille elluviimisel püütakse kaasata kogudusi dialoogi kohalike omavalitsustega ning anda oma panus töötuse vähendamisse.
Juunikuisel kirikupäeval välja käidud ideekonkursi eesmärgiks oli ühiskonna sidususe suurendamise ja valitseva töötuse vähendamise kõrval ka edaspidiseks piirkondlike arendusjuhtide kandidaatide leidmine, kes koordineeriks tööd praostkondade tasandil.
EELK diakooniatalituse juhataja Avo Üprus tõdes kokkuvõtteid tehes, et laekunud projektide hulgas oli nii sotsiaalse ettevõtlusega seotuid, kiriku­spetsiifiliste, aga ka avalike teenuste ülevõtmisega seotud plaane. Ideid laekus kümnest maakonnast ja Tallinnast ning ette antud nõuetele kvalifitseerus 28 projekti, millest suurem osa saab enne käivitamist lihvi koolituse kaudu.
Kantsler Urmas Viilma tänas omalt poolt kohaletulnuid mõtlemast töötuse lahendamisele ajal, mil see ei paista enam igaühe õigus olevat, Arne Akk töötukassa teenuste osakonnast rõhutas, et on oluline pakkuda ideid, mis hoiaksid inimesed tegevuses.
Välja jagati kaks II preemiat – need pälvisid Andres Õis Kose kogudusest projektiga, mille kohaselt peaks koguduse maadele kerkima laagri- ja koolituskeskus ning Piibli-aineline teemapark. Samuti peeti II preemia vääriliseks endise vanglate peakaplani Igor Milleri ideed kogukonnakap­lanaadi kujundamisest, mis pakuks tuge vanglast vabanenutele ning kaasaks oma töösse ka koguduste vabatahtlikke.
Konkursi peapreemia pälvis kaitseväekaplan Peeter Parts, kelle projekt alternatiivteenistuse väljatöötamisest leiab kindlasti üleriigilise kõlapinna.
Mari Paenurm

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)