Esileht » Uudis » Esileht »

Kirik ja kalmistud pankrotivara koosseisust välja arvata

25.06.2015 | | Rubriik: Esileht

Narva Aleksandri kirik on oluline hoone Eesti riigi, Narva linna ning Eesti kiriku- ja kultuurielu seisukohalt.
Arhiiv

Siseminister Hanno Pevkur tegi ettepanekud Narva Aleksandri koguduse pankrotiküsimuse lahendamiseks.

Siseministri hinnangul tuleks Narva Aleksandri koguduse pankrotivara koosseisust välja arvata Narva Aleksandri kirik ja kalmistud. Minister kutsub pankrotimenetluse osalisi üles kiirete kompromisslahenduste leidmisele.
Siseminister saatis Narva Aleksandri koguduse pankrotimenetlusega seotud osalistele ja pankrotihaldurile kirja, kus rõhutab vajadust püüelda sobiva ja õiglase kompromissi saavutamise poole.
«Seniste osapooltega toimunud kohtumiste põhjal võib öelda, et põhimõtteline tahe jõuda kompromisslahenduseni on olemas. Siseministeerium, kaasates ka teisi valitsusasutusi, on valmis kaasa aitama osapoolte seisukohtade lähenemisele ja võimalike kokkulepete sõlmimisele,» märkis Hanno Pevkur.
Ministri sõnul on Aleksandri suurkirik märgiliselt oluline hoone nii Eesti riigi, Narva linna kui laiemalt Eesti kiriku- ja kultuurielu seisukohalt. «Kirikuhooned ja kalmistud ei ole kindlasti käsitatavad samalaadse varana, mis on tavapäraselt pankrotimenetluse objektiks. Kirikuhooneid ja kalmistuid puudutavaid küsimusi tuleks käsitleda vastutustundlikult ja laiemat konteksti silmas pidades,» märkis Hanno Pevkur.
Kuivõrd pankrotiseadus annab aluse arvata pankrotivara hulgast välja vara, mille võõrandamine oleks vastuolus avalike huvide või heade kommetega, on siseminister seisukohal, et Narva Aleksandri kiriku, Sininõmme kalmistu, Vaivara vana ja uue kalmistu, vallasmälestiste ja usulistes toimingutes vajalike esemete väljaarvamine pankrotivara hulgast on põhjendatud.
Samas toonitas siseminister, et jõustunud kohtulahendid peavad olema täitmiseks ning võlausaldajate huve ei tohiks pankrotimenetluses kahjustada.
«EELK Narva Aleksandri koguduse pankrotistumise näol on kindlasti tegemist äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga, mis on tekkinud ja arenenud mitmete institutsioonide ja isikute tegevuste ja tegematajätmiste koosmõjus. Eeldan, et see juhtum annab alust nendele institutsioonidele ja isikutele põhjalikult analüüsida kogu toimunud protsessi, vältimaks analoogiliste juhtumite kordumist tulevikus,» lisas Pevkur.
Allikas: siseministeerium
Eesti Kirik

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)