Esileht » Uudis » Esileht »

Kirik aitab ennetada aidsi

27.11.2002 | | Rubriik: Esileht

Esmaspäeval, 25. novembril sõlmisid EELK ja sotsiaalministeerium pikemaajalise koostöölepingu, mille kohaselt hakatakse tegema koostööd aidsi ennetamiseks ja aidsiohvrite toetamiseks.
Lepingule kirjutasid esmaspäeva ennelõunal konsistooriumis alla piiskop Einar Soone ja sotsiaalminister Siiri Oviir.
Koostööleppe järgi võtab luterlik kirik rahvusvahelisel aidsiennetuspäeval 1. detsembril eestpalvesse HI-viiruse ja aidsi ohvrid. Koostöös aidsiennetusorganisatsioonide ja kogudustega ning kirikuga korraldatakse mitmesuguseid üritusi viiruse- ja aidsiohu teadvustamiseks ja tervete eluviiside propageerimiseks.
Diakooniakeskuse juhataja Mart Salumäe ütles Eesti Kirikule, et esimesel advendil, 1. detsembril on kavas kutsuda kogudusi üles palvetama viirusekandjate ja nakatunute eest. «Peame palvetama nii ohvrite kui ka meeleparanduse eest, kõlbelise eluviisi eest, sest aidsi ennetamiseks ei piisa ainult kondoomide jagamisest ja narkosõltlastele süstalde jagamisest. Alustada tuleks tõhusat eluterve mõtteviisi propageerimist,» toonitas Salumäe.
Koostööürituste planeerimine jääb hilisemaks, konkreetseid plaane saab teha järgmiseks aastaks. Salumäe leiab, et koostöö seab kirikule kohustuse end kurssi viia aidsiennetustööga ja innustab korraldama kiriku töötegijatele – nii vaimulikele, hingehoidjatele kui ka noorte- ja lastetöö tegijatele ning religiooniõpetajatele – koolitust, et inimesed oleksid kursis ennetustööga ja oleksid pädevad eelkõige nõustajatena.
Kiriku ja sotsiaalministeeriumi vahelise pikemaajalise koostööleppe juures rõhutas Salumäe kaht aspekti: «Esiteks on tähelepanuväärne, et kirik suutis suhteliselt lühikese ajaga jõuda koostöö sõlmimisel tõhusa tulemuseni, teisalt on aga koostööleping esimesi omataolisi, milles riik näeb kirikut konkreetse koostööpartnerina.»
Viimane rõõmustas Mart Salumäed aga eriti, sest algatus taolise pikema koostöölepingu sõlmimiseks tuli just sotsiaalministeeriumilt, mis näitab, et kiriku hääl ühiskonnas on autoriteetne.
EK

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)