Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Kindel on käia koos Lunastajaga

26.08.2020 | | Rubriik: Persoon kaasajast
Anu Konks, kes on teeninud Sõrve kogudusi 1. oktoobrist 1997, võtab vastu õnnitlusi praost Anti Toplaanelt. Erakogu.

Nii ütleb 16. augustil 65. sünnipäeva tähistanud ja peaaegu 25 aastat kirikus vaimulikuna teeninud Anu Konks. 

Lõpetanud 1980 Tartu ülikoolis ajalooteaduskonna defektoloogina, puutus Anu Konks kokku lastekodudega, erivajadustega inimestega ja küsimustega, kuidas nad elus toime tulevad. Ta usub, et see oli peamine põhjus, mis viis teda haridusteed jätkama. „Paljud miks-küsimused ootasid vastust,“ sõnab ta aastaid hiljem. 

Ja meenutab, et 1990. a alul komplekteeris Seppo Alaja usuteaduse instituudis kursuse, mille lõpetajatest pidid saama usuõpetuse õpetajad. Seppo hukkumine justkui kohustas jätkama. Seppo oli soovitanud kursuslastel jätkata teoloogiaõpingutega. 

Anu teoloogiaõpingud päädisid ordinatsiooniga ja olles abielus saarlasega, asus ta teenima Jämaja ja Anseküla kogudust. Anu toredaid tähelepanekuid õpetamisest võib aeg-ajalt lugeda ja kuulata internetist. Koduvideod on valminud IT-arendajast poja Uku-Rasmuse kaasabil.

Alati vaimulik

Anu Konks ütleb, et nende peres on õpetajaamet populaarne. Abikaasa Tiit on matemaatika-füüsika ja poiste tööõpetuse õpetaja ning olnud tema kõrval ka kirikutöös. Aga õpetajakutse omandajaid on peres veel. Anu naerab, et ta on „kaks ühes“ ja on tänulik, et tema tööandja lasteasutuses on olnud väga paindlik ja võimaldanud teha kirikutööd. Anu ülesanne on olnud tutvustada lastele ja kogu kollektiivile suuremaid kirikupühi.

Vaimulik ütleb, et tasapisi on temasse tulnud saarlase kangus ja jonn, miski teda naljalt rööpast välja ei vii, vähemalt mitte pikaks ajaks. Aga järjest enam valdab teda arusaam, et „kindel ja turvaline on käia vaid koos oma Lunastajaga ja kogeda kõiges tema ligiolu“.

Sünnipäeval Jämaja kirikus õnnitles teda Saarte praostkonna praost Anti Toplaan. Teiste seas tõid õnnesoove ka muusik Jaan Vaidla ja õpetaja Lea Jants Martin Körberi seltsist. Anu ütleb, et talle on palju rõõmu pakkunud head kaastöölised ja mõttekaaslased. Anu on Saaremaa Noorte Naiste Kristliku Ühingu ja Noorte Meeste Kristliku Ühingu peasekretär ning taasasutatud Saaremaa Kaitseliidu Naiskodukaitse liige. „Tunnen rõõmu inimestest, kellele võin kindel olla. Olen ka ise püüdnud mitte kedagi vähemalt teadlikult alt vedada. Usaldus on oluline. Siirad inimesed on ääretult lahedad,“ ütleb Anu. 

Kirikuehitaja

Anu Konksu võib julgelt nimetada kirikuehitajaks. Kui 2002 Martin Körberi Selts asutati, oli seltsi üks eesmärk taastada 1944. aastal hävinud Anseküla kirik. Kiriku taastamisest loobuti, ent 2004 ostis konsistoorium Salme alevikku kinnistu. Seal paiknevast kolhoosiaegse kalatööstuse katlamajast hakkas Anseküla kogudus ehitama kirikut. 

Alustati praktiliselt nullist, ehitusel lõid inimesed kaasa. Kõik sujus, ehitusel oli õnnistus. Hoone pühitseti kirikuks 2009. Tursakirikuks kutsutu on saanud aina kaunimaks, kahe aasta eest sai kirik vitraažakna. Samas tõdeb õpetaja, et koguduses on vähe noori ja pühapäeval kirikulisi hõredalt. 

Õpetaja sünnipäeva ajal kirjutati Facebookis, et ta on mitmetele eeskujuks olnud.Vaimulik jääb tagasihoidlikuks: „See on ilmselgelt liialdus, mis eeskuju mina olen! Aga soovin kõigile tervist ja südamesse rahu. Ärge loobuge oma unistustest ja eesmärkidest kergekäeliselt. Igal teel on raskusi, need on meile antud õppetundideks. Ja pidage meeles tuua tänu ja kiitust taevasele Isale, kes on meiega nii kannatlik. Hoolige üksteisest!“ ütleb Anu Konks.

Anul on lisaks pojale tütar Marie-Christine, kel on samuti teoloogiline haridus, kuid töötab pedagoogina. Siis veel kasutütar Lagle, kes on elukutselt meedik ja sotsioloog, ning seitse lapselast.

Seaduse järgi siirduvad vaimulikud 65aastaselt emerituuri, ametiaega saab jätkata kirikuvalitsuse otsusega. Anu Konksu teenimisaega Jämaja ja Anseküla koguduses on pikendatud veel viis aastat.

Rita Puidet

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)