Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Kiites ja hüüdes elava Jumala poole

29.04.2020 | | Rubriik: Teated

Tartu Pauluse kiriku oreli ehitas Saksa oreliehitaja Paschen Kiel Orgelbau GmbH. Internet

Üks võimalus Issandat kiita on muidugi orelimuusikaga. Sügisel viis aastat tagasi pühitseti koos uuenenud Tartu Pauluse kirikuga ka vastvalminud 56 registriga orel. Sealsel orelil mängituna on ilmunud mitu heliplaati, peatselt on aga oodata uut plaati.

„Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing; mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole,“ ütleb laulik pühakirjas (Ps 84:3). Psalmide 84. peatükk kõneleb igatsusest Jumala koja järele ja kinnitab, et õnnis on inimene, kes loodab Issanda peale. Sellele peatükile lõi muusika Mart Jaanson ja see kanti ette Pauluse kiriku taaspühitsemisel 12. septembril 2015. 

Nõo koguduse õpetaja, helilooja ja muusik Mart Jaanson on loonud suurejoonelise muusika ja võib tänulik olla, et Tartu Pauluse Kirikumuusika Selts on salvestuse plaadina välja andnud. Orel kõlab nii üksi kui saatepillina. Peale oreli on oma osa harfil ja metsasarvedel, laulavad koguduse mudilaste, laste-, noorte- ja naisansambel, kammer- ja naiskoor ning sopran Karmen Puis. Plaat kannab pealkirja „Kui armsad on Sinu hooned“. Plaadi ostmiseks tuleks pöörduda koguduse organisti Anna Humala poole.

Märkimisväärne on ka kirikumuusika looja Marje Singi muusikaga plaat „Ühel hommikul“. Marje Sink (1910–1979) oli teadaolevalt esimene naishelilooja, kes lõpetas Tallinna konservatooriumi, ja Miina Härma järel teine akadeemilise haridusega naishelilooja. Marje Singi laule esitab bariton Atlan Karp, orelil mängib 1997. aastast Tartu Pauluse koguduse organisti ja koorijuhina töötav Anna Humal.

Kes naudib Erkki-Sven Tüüri heliloomingut, sellele on maiuspalaks helilooja 60. sünnipäevaks ilmunud CD „Spectrums“. Tema nelja samanimelist muusikateost esitavad plaadil Ulla Krigul orelil, Indrek Vau trompetil, Leho Karin tšellol ja Lauri Metsvahi löökpillidel. 

„Erkki-Sven Tüür seisab kõigist teistest Eesti heliloojatest eraldi: tema muusika on selgelt mõjutatud kogu maailmast pärit ideedest ja nendega sulandunud. See muusika on avatud: autor vaatab välja- ja ettepoole, ei karda kombineerida uut ja vana, võõrast ja tuttavat. See on julge, südikas, ainulaadne ja – mis peamine – lõbus. Neli „Spectrumit“ on justkui selle helilooja mikroportreed – 60aastaselt on ta endiselt radikaalne nagu ikka“, on kirjutanud helilooja ja muusikakriitik Simon Cummings (Sirp, 18.10.2019). 

Eesti Vabariik 100 raames salvestas Eesti Raadio Ringhääling Tartu Pauluse kiriku orelil Kristel Aeru ettekandes Edgar Arro orelisonaadi C-duur ja Anna Humala ettekandes Artur Kapi orelisonaadi nr 2 D-duur. Ka võib Youtube’i­st leida erinevate kontsertide salvestusi.

Aprillis valmib aga kogumik „Mõtisklused“ Tuuliki ja Villu Jürjo loomingu salvestusega. Ühel plaadil on „Muusikalised mõtisklused“ aastast 2016 ja „Ketsemani aia mõtisklused“ möödunud aastast. Tekste esitab autor Villu Jürjo, muusikalised vahepalad on Tuuliki Jürjolt. Kel autoriõhtutel käia ei õnnestunud, saavad nüüd mõtisklusi kuulata helikandjalt. 

Kogumiku teiselt plaadilt saab kuulata aga Tuuliki Jürjo muusikalisi meditatsioone. Kogumiku infovoldikust leiab Tartu Pauluse kiriku oreli dispositsiooni kirjelduse. Küllap pakub seegi huvi, eriti muusikutele, kel soovi Lõuna-Eesti suuremal pillil mängida.

Rita Puidet

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! (Ps 66:20)