Esileht » Uudis » Uudised »

Kevadtormis osalevad ka kaplanid

03.05.2019 | | Rubriik: Uudised

29. aprillil alanud kaitseväe õppus Kevadtorm, millest võtab osa üle 9000 inimese, toimub tänavu Lääne- ja Ida-Virumaal ning sellest võtavad osa ka kaitseväe ja Kaitseliidu kaplanid. Kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Gustav Kutsar: „Õppustest võtab osa enamik tegevteenistuse kaplaneist, lisaks on kaasatud Kaitseliidu kaplanina praost Tauno Toompuu ning 1. brigaadi reserv­üksuste kaplanitest tulevad õppustele leitnant Roland Tõnisson (EAÕK), nooremleitnant Lea Jants (EELK), nooremleitnant Meelis Maikalu (EKNK) ja lipnik Justinus Kivilo (EAÕK).“
Kutsar selgitab, et ettevalmistus suurõppusteks kestis ligi üheksa kuud. Peakaplanina oli tema ülesanne suhelda üksuste ülematega ning teha koostööd brigaadikaplan Peeter Paenurmega, et kindlustada üksustesse konkreetne kaplan. Just kap­lan Paenurm korraldas varustuse väljastamist, jagas juhendid ning pani kokku kaplani varustuse (kaitseväe laulu- ja palveraamat, jagamiseks evangeeliumid jms). „Taotluseks oli moodustada brigaadikaplanite meeskond oikumeeniliselt nii, et see vastaks Eesti usulisele jaotusele,“ selgitab Kutsar, nentides, et halb selleteemaline näide on 2014. aastast, mil ühes brigaadis oli kaplanite nimekirjas kolm vaimulikku õigeusu kirikust ja üks protestant ning teises brigaadis mitte ühtegi ortodoksi.
Gustav Kutsari sõnul on reservkaplanid alanud Kevadtormist varakult informeeritud. Lisaks said nad märtsis Tapal eelkoolituse, kus vaadati üle tegevusplaanid ning kaplanid tutvusid oma üksuste ülematega.
Kaplanite ülesandeid suurõppusel on kolonelleitnant Kutsari sõnul keeruline kirjeldada, sest üksused on erineva spetsiifika ja ülesandega. „Kaplani esmane ülesanne on hoolitseda üksikvõitlejate moraali ja motivatsiooni eest. Samuti tuleb pakkuda religioosset toetust.“
Liina Raudvassar

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)