Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Keerulised valikud

15.02.2019 | | Rubriik: Juhtkiri

Lähenevate riigikogu valimiste otsustavad hetked jõuavad peagi kätte. Valikute tegemine pole aga lihtne. Hiljuti ajalehe Postimees küsitlusele vastanuist ütles umbes veerand, et nad valivad ikka seda erakonda, mida alati. Paljud pidasid õigeks hääle anda sugulasele või sõbrale. Oli ka neid, kes lubasid otsuse langetada erakondade programme lugedes.
Programme võib lugeda küll, kuid korraliku ristiinimese jaoks on häid mõtteid igal pool. Parempoolsus on oluline, sest ka pühakiri rõhutab inimese vastutust oma tegude ja toimetuleku eest. Töötegija on ka oma palka väärt. Vasakpoolsus on väga kristlik, sest meie kohus on kanda üksteise koormaid ja tugevamad peavad hoolitsema nõrgemate eest. Rahvuslus on oluline, sest rahvastest, suguharudest ja neile antud ülesannetest on Piiblis palju juttu. Samas me tunnistame ühte suurt Jumala laste perekonda, kus pole vahet ei juudil ega kreeklasel.
Kõikide üllaste aadete nimel saab ka suuri rumalusi teha. Vabaduse mõistest võib saada rikutud loomusele õigustus ihade ja himude järgi elamiseks. Armastuse nimel on läbi aegade kurja tehtud. Tõega on lajatatud nii, et veri väljas. Ilusad põhimõtted ei taga väärikat käitumist. Öeldakse, et põrgu tee on sillutatud ilusate ettekäänetega.
Kuidas siis valida? Õnneks meie valimisseadus ei annagi võimalust valida ilusaid loosungeid ja erakondi. Meil tuleb valida konkreetne inimene. Tõsi, Jumal teeb tööd inimeste kaudu. Inimesed annavad ka erakondadele nende näo. Nad vormivad erakondade seisukohti, mida ühisel jõul püütakse ellu viia.
Inimese valimine on aga jumalik ülesanne. Inimene näeb, mis on silma ees. Jumal näeb, mis on südames. Inimlike mõõdupuudega kaaludes ei pruugi valik olla õige. Vaja on südame silmi ja jumalikku tarkust. Sellepärast ei tohiks usklikud inimesed valimisi võtta mingi ilmaliku tegevusena, vaid palvetades otsima selgust valikute langetamisel.
Kui Jumal saatis kuningas Sauli surma järel Saamueli Iisai poegade hulgast kuningat võidma, oli Saamueli meelest Eliab õige valik. Kuid Jumal ütles: ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, ma olen ta kõrvale jätnud. Kui kõik väärikad mehed olid Saamueli eest läbi käinud, siis selgus, et ükski ei olnud sobiv. Inimlik nõu oli otsas. Saamuel küsis, kas kõik poisid on siin. Iisai vastas, et noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab lambaid. Just tolle, kelle inimlik valik oli kõrvale jätnud, oli Jumal valinud kuninga ülesandeid täitma.
Kes oleks võinud arvata, et kristliku kiriku suurimaks misjonäriks ja teoloogiks valitakse mees, kes oli tuntud kristlaste tagakiusajana. Kui valimisvõitluses oleks luukeresid kapist välja tooma hakatud, siis küllap Paulusel oleks neid kõige enam olnud. Poliitilised vaenlased oleks ta pihuks ja põrmuks teinud. Rahva hulgas suurt populaarsust oleks tal samuti olnud raske saavutada, sest tema kohta öeldi, et ihulikult on ta nõder ja ta sõna on armetu.
Mooseski oli mees, kes vaevalt inimlike kriteeriumide kohaselt rahva juhiks sobiks. Ta ütles enda kohta, et pole sõnakas mees ning et tal on raskevõitu suu ja raskevõitu keel. Teledebatis oleks ta esinemine olnud kahtlematult kõige kahvatum. Seda enam et vaevalt ta oleks suutnud oma konkurentide nõrkusi esile tuua, sest tema kohta öeldi, et ta oli kõige alandlikum mees. Rääkimata veel sellest, mida kõik teadsid, et ta oli kord ühe egiptlase tapnud, nii et ka ta oma rahvuskaaslased teda põlastasid.
Ma ei taha ütelda, et me peaksime valima hakkama kõige mustema minevikuga ja kõige väiksemate annetega inimesi. Ei! Me peame Jumala palge ees selgusele jõudma, kes võiksid Jumala käes olla kõige enam kasutatavad. Riigikogu saadikud on just need, kes loovad seadused ja panevad paika suunad, kuhu ja kuidas tuleks meil edasi liikuda, et meie rahvas saaks elada õnnistusrikast, jumalakartlikku ja vaikset elu.
Õnnistusi soovides
luhamets_joel_nh

 

 

 

Joel Luhamets,
piiskop

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6)