Kaugelolijagi saab aidata

17.04.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Ligi paar tuhat helistajat toetas annetusega Risti kiriku oreli remonti.
Risti kiriku oreli heaks saab jätkuvalt annetusi teha. Arhiivifoto
Tähelepanelik lehelugeja mäletab ehk veel, et läinud aasta viimastel kuudel ilmus Eesti Kiriku veergudel lühike üleskutse helistada annetustelefonile ning toetada sel moel Risti kiriku oreli remonti 25 krooniga. Nüüd, kus annetustelefon juba mõnda aega suletud, on aeg «tibusid lugeda» ja sellele annetustelefoni loole tagasi vaadata.
Igaühe väike panus
Enam kui 700aastase imetoreda Risti kiriku orel, mille ehitas 1852. a tuntud orelimeister Gustav Normann, vajab tõsist remonti. 20. sajandi algupoolel ehitati orelit ümber nõnda, et sellest ajast saadik pole olnud võimalust pilli korralikult remontida, puhastada ega häälestadagi – oreli sisemusele puudub juurdepääs. Orel küll mängib, ent tema hääl on kahvatu vari sellest, mis ta olla võiks. Keset jumalateenistust võib pill ühel hetkel kinni kiiluda.
Orelimeister Olev Kents on sedastanud: «Oreli üldise seisukorra parandamiseks tuleks ennekõike taastada oreli algne konstruktsioon.»
Eks iga tööd, isegi remonti, tuleb koguduses püüda korraldada nõnda, et see oleks ühtaegu ka misjoniks. Nõnda ei tahtnud me piirduda rahaküsimisega fondidest ja kapitalidest; ei tahtnud asja kohaliku rahva teadmata korda ajada. Meie soov oli, et võimalikult paljud teaksid oreliremondi projektist ning oleksid kas või pisikese panuse kaudu sellega seotud – seotud Risti kirikuga ja ristikirikuga.
Avasime annetusnumbri suve hakul, mõeldes tol hetkel vaid suvel kirikusse astuvate teeliste ning rahvarohkemate pühade peale (surnuaiapühad, leer jms). See aeg tõi kõnesid üsna napilt. Sügisel, kui kiriku uksed kinni, saabus päris vaikus.
Telefonifirmad võtsid matti
Novembris pöördusime palvega annetusnumbri reklaamimiseks kristlike raadiojaamade (Pereraadio, Raadio 7) ja ajalehe Eesti Kirik poole. Detsembris lisandusid Vikerraadio ja Klassikaraadio ning kultuurileht Sirp, aasta lõpupoole ilmus kuulutus paaril korral ka Päevalehes. Ka Harju maakonna ja Padise valla leht panid oma õla alla. Väikeste kalendri funktsiooni täitvate flaieritena sai annetusnumbrit levitatud ka kõigis valla poodides jm.
Märkimata ei saa jätta, et kaugelt enam kui ühelgi teisel kuul saabus annetustelefonile kõnesid just novembris, kui pöördusime Eesti Kiriku lugejate ja kristlike raadiojaamade auditooriumi poole. Suur-suur tänu teile!
Nüüd aga numbritest. Helistajaid oli kokku 1897. Oreli heaks laekus 45 974 krooni. Et summa 25ga ei jagu, tuleneb sellest, et EMT võttis igalt kõnelt endale ühe krooni, Elisa aga, mille kaudu numbrit kasutada saime, lahutas koguni käibemaksu osa. See-eest Elion, mille kaudu helistas enamik novembrikuiseid lehelugejaid-raadiokuulajaid, ning ka Tele2 ja Starman, kandsid kogu annetussumma regulaarselt oreli eriarvele üle.
Mõnigi asjast kuulnu leidis, et kogudus oleks pidanud annetussummaks panema mitte 25, vaid 100 krooni. Oleme seda meelt, et kuigi majanduslikult võis meie variant ehk vähem tulus olla, oli see ometigi parem. Nii said ka väetimad oma osa anda.
Kogumine jätkub
Nõnda kogunes Risti kiriku oreli heaks annetustelefoni teel ligi neljandik vajaminevast summast, sest oreli remondi eelarve on hetkel 195 100 krooni.
Kuidas edasi? Kultuurkapital andis toetuseks 50 000 krooni. Oma toetuse on 50 000 krooni näol andnud Padise vald. Oreli remonti alustatakse käesoleva aasta suvel.
On hea tunne teada, et 1897 korda on inimesed üle kogu Eesti mõelnud meie kiriku peale ja otsustanud enda omast pisut selle heaks anda. Imeline, et selle Põhja-Eesti paesel pinnal asuva iidse kiriku orelit on toetanud inimesed Tartust, Võrust, Põlvamaalt – inimesed, kellest mõni ise ehk iial oma silmaga seda orelit näha ega kõrvaga kuulda ei saa… Tuhat tänu teile!
Kui orel jälle helisema hakkab, on see pisut ka teie hääl, mis selle kaudu Jumalat kiidab!
Ent Risti kiriku oreli remonti on jätkuvalt võimalik toetada, sest suur osa rahast, täpsemalt 76 495 krooni, on veel puudu. Oreli remondi heaks on avatud EELK Risti koguduse arve 10220052035013.
Teile rõõmsat rahu soovides
Annika Laats,
Risti koguduse õpetaja

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)