Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Katrin Oidjärv hindab vabatahtlikus töös andmise ja jagamise rõõmu

15.08.2012 | | Rubriik: Persoon kaasajast


Katrin Oidjärv on Tallinna Jaani koguduses laste- ja noortetööd teinud juba 1991. aastast alates. «Aivi Otsnik tegi lastekoori Lemmelill. Et minu poeg laulis ka seal, siis jäin Aivile appi lapsi kantseldama, tegime laagreid ja muud huvitavat. Edasi tuli pühapäevakooli- ja noortetöö.»

Projekteerimine ja planeerimine pere ametiks
Elukutselt on Katrin arhitekt. Huvi selle töö vastu on tulnud otse perekonnast. «Isa ja vend on ehitusinsenerid, õde õppis ehitusökonoomikat. Mind loeti perekonna kunstnikuks, mulle joonistamine meeldib. Kunstiinstituuti läksin õppima aiakujundust, kuid see eriala kaotati ja kui olin sisse saanud, siis olin juba arhitektuuri osakonnas.» Arhitektidiplom taskus, hakkas Katrin tööle Moskva alluvusega vene nimega asutuses, mis projekteeris ETKVLi ehitusi. «Minu töö oli peamiselt maakaupluste ja -sööklate projekteerimine, näiteks Adaveres ja Sadalas on minu projekteeritud kauplused senini. Olen projekteerinud kaua ja igasuguseid hooneid.»
Praegu töötab Katrin oma firmas: koos teise Katrini, arhitekt Katrin Uiboga asutati OÜ KAT-Arhitektid. Viimane suurem töö oli kortermaja Sõpruse puiesteel Tallinnas. «Me teeme kõige rohkem detailplaneeringuid, näiteks kasvõi uue elamurajooni põllu peale. Kuid tellitakse ka eramuprojekte.»
Katrinil on kaks last – tütar Pille ja poeg Tiit, ning neli lapselast, mõlemal lapsel poeg ja tütar. Pille õppis Tartu ülikoolis geograafiat, täpsemini inimgeograafiat, ja tegeleb detailplaneerimisega. Tiit on Tallinna ülikooli sotsioloogia eriala lõpetanud ja töötab keskkonnamõjude hindajana. «Tead, kui tore on oma lastega koos tööd teha,» õhkab Katrin. «Meie ametid haakuvad kõik omavahel ja meil jätkub erialast juttu kauemakski.» Ja ega abikaasa Holgeri ametki ringist välja jää – tema on geodeet, kes lisaks ka joogaõpetamisega tegeleb.

Pojaga pühapäevakooli
Üheksakümnendate alguses läks rahvast massiliselt kiriku juurde, olid suured leerid ja pühapäevakoolid. Paljud jäid aja jooksul eemale, kuid Kat­rin on senini kirikutööle truuks jäänud. «Kõige esimene pühapäevakool tehti Püha Vaimu kiriku juurde, õpetajaks oli Sirje Kiivit. Minu poeg Tiit oli viieaastane ja me läksime sinna. Seal oli küll väga vahva olla, aga õige pea alustas ka Jaanis pühapäevakool ning meiegi liitusime sellega. Mina olin alguses abiõpetaja, ega kohe ei saanud õpetajaks.» Poeg Tiit on nüüd Jaani koguduse nõukogu liige. «See oli õige aeg, kui ta kirikusse viisin,» on ema arvamus.
Kuidas küll arhitekti elukutset pühapäevakooliõpetaja tööga siduda? «Eks see ole kõik läbi kahtluste ja kõhkluste tulnud. Kui sa suudad edasi anda seda usku ja armastust, siis teadmisi saab ju pidevalt juurde õppida. Lastega koos arened kogu aeg.» Teadmisi omandama asus ta usuteaduse instituudis, kus paraku jäi lõputöö tegemata, kuid seal õppimine oli Katrini arvates tohutult hea impulss.
«Hea pühapäevakooli rühm on 15-liikmeline, kellest pidevalt käib kohal kümmekond last. Palju oleneb ka laste vanusest. Meil Jaanis saab juba kolmeaastaselt pühapäevakooli tulla, siis ikka koos vanemaga. Lapsed on nii siirad ja tunnetavad seda erilist õhkkonda juba õige väiksena.»
Ehkki aastaid pühapäevakooliõpetaja tööd teinud, peab Katrin parimaks osaks oma kirikutööst noortetööd. «Meil oli fantastiline noorterühm, pühapäevakoolist väljakasvanud lapsed ja nende sõbrad. See oli aeg, kui meil oli lastejumalateenistus kirikus iga kuu. Lapsed tahavad ennast väljendada ja mis on parem kui jumalateenistusel osalemine. Noored tegid isegi oma näidendi. Rühmas oli üle kahekümne liikme, igal reedel saime kokku.» Sellest eelmise sajandi lõpuaastate noorterühmast on neli inimest koguduse praeguses nõukogus. Nende hulgast sai ka neli abielupaari, Katrini poeg Tiitki leidis oma tulevase sealt.

Lastetööle pühendunud
Viimastel aastatel on Katrin pühendunud taas pühapäevakoolitööle. «Ka koguduseelu on aastatega muutunud ja vabatahtlike abi on mujalgi vaja. Näiteks kord kuus pakutakse pärast jumalateenistust kohvi.» Jaani kirikus käib alati palju rahvast. «Meil on väga head õpetajad ja minu meelest on meil ka meeletult hea õhkkond,» on Katrin veendunud.
Lisaks laste- ja noortetööle on Katrin ülemaailmsete palvepäevade eestvedaja ja kontaktisik Eestis. Jaani koguduse naiskoori staažika lauljana rõõmustab ta Tallinna oikumeenilise naiskoori (Jaani, Kaarli ja Oleviste koguduse naiskoor) tekke üle: «See sai alguse just seoses ülemaailmse palvepäeva tähistamisega.»
Katrin on vabatahtlikuna kirikutööd teinud üle kahekümne aasta, teinud oma põhitöö ja pere kõrvalt seda, mida igaüks naljalt ei tee. Kust tuleb selleks jõud? «Seda jõudu lisandub kogu aeg. Igast armulauakarikast tuleb jõudu juurde. Me elame abikaasaga lihtsat elu ega ole tahtnud mingit rikkust taga ajada. Võib-olla nii jääbki aega üle muuks. Mõtlesin küll, et kui poeg suureks kasvab, jään sellest tööst kõrvale, kuid nii ei läinud. Vaata, kui mind on ikka pühitsetud kirikutööle, siis seda jätta ei saa! Mind on väga palju mõjutanud ka Taizé kloostri külastamine ja Taizé palved.»
Õige pea alustavad pühapäevakoolid taas tööd. Katrin muretseb õpetajate nappuse üle. Tema ja ta kolleeg Elle Viljaste, kes sama kaua seda tööd teinud, on esialgu otsustanud tagasi tõmbuda. «Tuleb kuidagi noorematele ruumi anda, ehk teevad teised paremini.» Kokku on Jaanis viis pühapäevakooliõpetajat, kuid Katrini sõnul on suur vajadus uute õpetajate järele.
Kui aga vaja, siis alustab Katrin sügisel taas pühapäevakoolis õpetamisega. «Kui ma endale rühma ei võta, siis see ei tähenda, et mind ei ole lastetöö jaoks olemas ega selle eest palvetamas. Ka koguduse nõukogu liikmena on minu valdkond laste- ja noortetöö.»
Peapiiskop Andres Põder on andnud Katrin Oidjärvele 60. sünnipäeval EELK tänukirja pikaajalise ja ustava teenimise eest koguduse pühapäevakoolitöös ja naiskoori tegevuses. Katrin kannab ka 2011. aasta parima lastetöötegija tiitlit.
Tiiu Pikkur

Katrin Oidjärv
Sündinud 5. augustil 1952 Tallinnas
Õppinud Eesti kunstiakadeemias (siis kunstiinstituut)
Töötab OÜs KAT-Arhitektid
Tallinna Jaani koguduse nõukogu liige, pühapäevakooliõpetaja, naiskoori laulja
Abikaasa Holger Oidjärv on kunstiakadeemia geodeesia õppejõud, joogaõpetaja, Viimsi koguduse nõukogu liige
Kaks last ja neli lapselast
EELK tänukiri, 2011. a parima lastetöötegija tiitel, Jaani koguduse tänumärk

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)