Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Katedraalis tänati

05.10.2022 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga


Piiskopliku toomkiriku kooriruumis on pildile jäänud kõik need, keda EELK tänas ja tunnustas. Erik Peinar.

2. oktoobril algusega kell 17 toimus Tallinna piiskoplikus toomkirikus pidulik tänujumalateenistus, kus tunnustati kiriku tublisid töötegijaid, toetajaid ja vabatahtlikke.

Toomkirikusse tuldi Virust ja Võrust, Viljandi- ja Valgamaalt, Tartust ja Pärnust, Läänemaalt ja saarte pealt – kõikjalt, kus EELK on oma kogudusega kohal ligimest teenimas. Isegi Eestist kaugemale – Soome, Rootsi, Ameerika Ühendriikidesse ja enda vabaduse eest võitlevasse Ukrainasse – oli kirikuvalitsus lähetanud kutse tulla Tallinna toomi tunnustust vastu võtma. Kutse saajaks oli vaimulikke ja ilmikuid ning lisaks luterlastele ka teiste kirikute liikmeid ja ühiskondlikult aktiivseid. Väga paljud kutsututest leidsid võimaluse tulla ning mitmed võtsid kaasa oma lähedased, tehes sel viisil enda tunnustamisest perekondliku sündmuse. 

Kuni elu, seni töö

Pidulikul jumalateenistusel teenisid peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe, kantsler Andrus Mõttus ja toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru. Koguduse alguslaul „Me külvasime lootuses“ (KLPR 153) oli heaks stardiks koosviibimisele, mille sisuks oli tänada neid, kelle tegevust kirikus on märgatud ja kelle head vilja saab põllult kokku koguda ja taevaaita panna ka. Sobilikku meeleolu aitasid muusikaliste vahepaladega (Edward Elgari „Hommikulaul“ ja Artur Lemba „Armastuse poeem“) luua viiulil Meelis Vahar ja teda orelil saatev Kadri Ploompuu

EELK elutööpreemiat vastu võttes tänas emeriitpeapiiskop Andres Põder kirikut tunnustuse eest ning märkis, et kirikus ei saa töö kunagi otsa ja kuniks kestab elu, jätkub ka töö. Piiskop ütles, et tema elutööks on teenida Jumalat ja ligimest.

Kohale ei saanud tulla titulaarpraosti tiitlit vastu võtma emeriitpastor Toomas Paul. Ka Ukraina luterliku kiriku piiskop Pavlo Shvarts, kellele EELK on määranud I järgu teeneteristi,ei jõudnud sõjast tulenevatel põhjustel toomi. Teine I järgu teeneteristi kavaler, emeriitpeakaplan Tõnis Nõmmik aga oli kohal ja peapiiskop andis talle üleEELK kõrgeima tunnustuse.

II järgu teeneteristi saajaid oli neli: konsistooriumi asekantsler Ülle Keel, Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk, Stockholmi eesti koguduse õpetaja Tiit Pädam ja Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu. III järgu teeneteristi saajaid oli 18, koostöömedaleid anti kuus, tunnustusmärke 17 ja aukirju kokku 52. 

Tunnustuse pälvisid veel aasta tegijad: aasta vaimulik Margit Lail, aasta juhatuseesimees Jaan Eensaar, aasta kirikumuusik Helika Gustavson-Rätsep, aasta lastetöötegija Kristina Kompus, aasta noortetöötegija Mattias Haamer ning LNÜ aasta teo eest lastelaagri „Rõõm vabadusest“ meeskond. Veel anti üle EELK meediapreemia Tartu Pauluse koguduse õpetajale Kristjan Luhametsale.

Teised annavad hinnangu

Tunnustatavate nimel sõna võttes märkis Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi, et võtab EELK III järgu teeneteristi ühelt poolt kui personaalset tunnustust, aga teisalt ka kui sidet oma kogukonna ja kogudusega. Tema sõnul on ta mõelnud, mida jätab ükskord endast maha järeltulevatele põlvedele. 

„On keeruline endal anda hinnangut oma tegevusele. Sellepärast ongi välja mõeldud tunnustused,“ märkis brigaadikindral ja lisas, et ka nüüd kirikult saadud tunnustus on tema jaoks märgiks, et valitud tee on õige. 

Kõrge sõjaväelane toonitas, et Kaitseliidul ja Eesti luterlikul kirikul on palju ühist: tegemist on Eesti organisatsioonidega, mille liikmeskond toetub vabatahtlikkuse printsiibile. „Ajame paljuski sama asja,“ rõhutas Kaitseliidu ülem Ühtegi.

Liina Raudvassar 

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)