Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Kasvatada ja koolitada kogudusi elukestvalt

13.05.2020 | | Rubriik: Teated

Postkastidesse on jõudnud misjonikeskuse ajakirja Meie Misjon uus number.

Selle aasta kevadnumbri tutvustuse pealkirjaks leidsin mõtte artiklist „Omas ajas ja ruumis“, kus misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru kõneleb Luterliku Maailmaliidu väljaandest „Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine“. 

Väljaandes kutsutakse kogudusi analüüsima, miks on tänapäeva heaoluriikides takerdunud inimeselt inimesele misjoneerimine, julgustatakse luterlasi koostööle nelipühikirikuga. Eesti kontekstis kutsub aga Reinaru koguduseliikmeid „võtma vastutust aladel, kus vaimuliku osalus pole tingimata vajalik“.

Sama tekstiga haakub hästi lühikokkuvõte Kaido Soomi ettekandest misjonikonverentsil „Kirikuaasta kui misjon“, pakkudes harjumuspäraste misjonivormide kõrvale uusi: kirikupühasid, kiriklikke talitusi, teelistele avatud pühakodasid.

Misjoniteemale võib läheneda lisaks praktilistele väljunditele teaduslikult ja seda teeb ajakirja vahendusel professor Randar Tasmuth, tutvustades valmivat kõrgkoolidele mõeldud õpikut „Uue Testamendi kontekstualiseeriv teoloogia: kristliku usulise mõtte ja praktika sünd“.

Praktilisi näpunäiteid saab ajakirjast intervjuu kirjutamiseks, aga lugeda saab ka tugikogudustest, Põlva kogudusse saabunud misjonäridest Olli ja Salome Oleniusest, Helene ja Joona Toivaneni elust Myanmaris ja muust. Ajakirja saab tellida postkasti või lugeda misjonikeskuse kodulehelt.

Eesti Kirik

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)