Esileht » Uudis » Uudised »

Kasulikku nõu kirikute hoidmisest

20.08.2014 | | Rubriik: Uudised

Siseministeeriumi, muinsuskaitseameti ja päästeameti korraldusel on toimunud EKNi liikmeskirikute kogudustele teabepäev Tallinnas.

Neile, kel see info kahe silma vahele jäi, on võimalus samasisulisest päevast osa saada Tartus.
Päeva sisse juhatades rõhutas siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au kokkusaamise tähtsust: pühaduse hoidmisel ei saa me olla ühepäevaperemehed ja riik saab pakkuda oma abi, et meie hoida usaldatud muinsus säiliks tulevastele põlvedele.
Kontsentreeritult ühel päeval erinevatelt ametnikelt saadud infol on suur väärtus. See hoiab kokku inimeste aega, kes peaksid muidu ise asjad endale selgeks tegema. Ja alati ei teagi kirikuinimesed põhjalikult kõike, mis neilt ühe muinsuse hoidmisel nõutakse.
Sille Sombri koordineerib riiklikku pühakodade restaureerimise rahastamise programmi, millel algas uus, 2018. aastani kestev nelja-aastane tsükkel. Prioriteetseks on tunnistatud kolm valdkonda: pühakodade säilimine ja turvalisuse tagamine; pühakodade väärtustamine ning nende jätkusuutlik kasutamine; teadus- ja arendustegevuse tagamine. Iga taotlus läbib tugeva kadalipu. Silmas peetakse seda, kui avariiline on hoone; et eelmisel perioodil alustatud tööd saaksid lõpetatud; et võimalusel oleks tagatud omafinantseering jm.
2015. aastaks saab rahataotlusi pühakodade programmile esitada 30. septembrini 2014.
Ulatuslikku kultuurimälestiste riiklikku registrit tutvustades ütles muinsuskaitseameti registriosakonna juhataja Urve Russow, et 2007. aastast on kõik mälestised koondatud digitaalsesse võrku ja netist kättesaadavad. Mööndes siiski, et on ka salastatud vallasvara, et mitte varastele head infot kätte anda. Register, milles on kokku 27 130 mälestist, on kättesaadav aadressil www.register.muinas.ee.
Urve Russowi sõnul saab registri kaudu vaadata digiteeritud fotokogu ja kasutatavamaid materjale ameti arhiivist ning peagi on võimalik esitada ka toetuste taotlusi.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor Ülle Jukk rääkis kirikuis enam levinud kahjustustest, nende põhjustest ning võimalikest lahendustest. Teiseks oluliseks teemaks oli kirikute ja pastoraatide ohuplaan. Kuigi üldjuhul nõutakse ohuplaani arhiivides ja teistes teabeasutustes, võib elu seada ette olukordi, kus oskuslik ja varem kokku lepitud plaani järgi efektiivne tegutsemine võib päästa kirikus või pastoraadis hoiul oleva väärtusliku kunstiteose. Ülle Jukk soovitas kogudustel selle peale mõelda.
Päästeameti tuleohutuse talituse juhataja Marko Rüü selgitas sakraalhoonetele esitatud tuleohutusnõudeid.
Teabepäev tuleb kordamisele kolmapäeval, 17. septembril Tartus maavalitsuse saalis (Riia 15). Soovitan koguduste juhatuste liikmeil enne 10. septembrit registreeruda  (sille.sombri@muinas.ee), see endale kalendrisse märkida ja kindlasti kohale tulla. Kontsentreeritud kujul saadud infol on väärtust, mis laseb kohtadel õigesti ja heaperemehelikult toimetada.
Sirje Semm

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)