Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 9

10.04.2013 | | Rubriik: Teated

EPS200VASTUS 3. aprilli küsimusele
Kirjas Fileemonile palus Paulus tal ori Oneesimost vennalikult kohelda ja panna tema võlad enda arvele (Fm 16–19).
Toimetusse laekus 13 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Pille Toompuu. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist.

KÜSIMUS
9. 1. Moosese raamatus kirjutatakse mehest, keda võib pidada muusikute esiisaks. Kes see oli?
Iga nädal loositakse õigesti vastanute vahel välja üks auhinnasaaja. Auhinnad on Eesti Piibliseltsilt ja Johannes Esto Ühingult.
Vastuse palume saata toimetusse lehe ilmumise järel reedeks e-postiga rita.puidet@eelk.ee või helistada telefonil 733 7790 või 733 7797.

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)