Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Kolumn »

Kas tehisintellekt ohustab vaimulike töökohti?

01.02.2023 | | Rubriik: Kolumn

TI illustratsioon teemal „Martin Luther kasutab arvutit jutluse ettevalmistamiseks“

„Tehisintellekt (TI) on tehnoloogia, mis võimaldab arvutitel õppida, analüüsida ja tegutseda nagu inimesed. TI on juba ammu kasutusel erinevates valdkondades, nagu tööstus, tervishoid ja äri, ja selle mõju on tuntud. Kuid kas TI ohustab ka vaimulike töökohti?

Ühelt poolt võib tunduda, et TI ei ole vaimulike töökohtadele ohtlik. Vaimulikud pakuvad inimestele spirituaalset nõustamist ja juhtimist, millele TI ei suuda vastata. Spirituaalsuse ja usu küsimused on sageli intiimsed ja isiklikud, mistõttu vajavad need inimlikku lähenemist, mida arvuti ei saa pakkuda. Samuti on vaimulike töös oluline inimlik kontakt ja empaatia, mida TI ei saa asendada.

Teiselt poolt võib TI siiski vaimulike töökohti mõjutada. Näiteks võib TI aidata vaimulikel jõuda rohkemate inimesteni, kasutades näiteks virtuaalset nõustamist. See võimaldab vaimulikel pakkuda abi inimestele, kes ei saa füüsiliselt kohtuda või kellel pole ligipääsu traditsioonilistele vaimulikele. Samuti võib TI aidata vaimulikel paremini analüüsida ja jälgida oma koguduse liikmete vajadusi, näiteks kasutades küsitluste- ja andmeanalüüsi. See võimaldab vaimulikel paremini mõista oma koguduse vajadusi ja pakkuda vastavat abi.

Kuid samas on oluline meeles pidada, et TI ei saa asendada vaimuliku rolli koguduses ja koguduse liikmete elus. Vaimulikud on koguduse juhtideks ja nad pakuvad spirituaalset juhtimist ja juhist. TI võib aidata vaimulikel oma töös, kuid see ei saa asendada vaimuliku rolli koguduses.

Kokkuvõttes ei saa öelda, et TI ohustab tingimata vaimulike töökohti. Pigem võib see muuta vaimulike tööd ja pakkuda uusi võimalusi. Tähtis on, et vaimulikud oleksid avatud TI-le ja oskaksid seda kasutada oma töös. Samuti on oluline, et vaimulikud jätkuvalt pakuksid inimlikku kontakti ja empaatiat, mida TI ei saa asendada.“

Nõnda kirjutas tehisintellektilaadne tarkvara ChatGPT (chat.openai.com) vastuseks minu palvele „Kirjuta 3500 tähemärki pikk artikkel ajalehele Eesti Kirik sellest, kas tehis-

intellekt ohustab vaimulike töökohti“ (just nõnda, maakeeles küsides ja vastuski meie omas keeles üsna loetaval kujul). Kõlab vist julgustavalt nii selles osas, et vähemalt praegusaja tuntuim TI eellane ei pea end vaimulikele kuidagi konkurendiks, veelgi enam aga seeläbi, et masin lubab end vaimulikele abilisekski tulema. 

Äsjasel vaimulike konverentsil kõneldi korduvalt vaimulike mitmesugustest terviseprobleemidest, koormusest ja väsimisest. Kui õppida kiirelt areneva TI-maailma võimalusi tundma ja tarvitama, võib ehk nii mõnigi pastor saada endale tubli e-krati, kes aitab vastata kirjadele, kirjutada projekte ja täita aruandeid, vormistada teateid kodulehele, joonistab koguduse kuukirjale pilte etteantud teemal (nt www.midjourney.com või openai.com/dall-e-2/) jne. 

Sellest võiks olla kasu küll – kui vaimulikul endal seejuures õnnestub seista vastu kiusatusele kiiremate töövahendite abil aina rohkem ette võtta! See on ju meie ajal nii mõnegi kogemus, et ühtpidi võimaldavad masinad kõiksugu töödega üha kiiremini valmis saada, teistpidi tuleb tööd justkui aina juurde ja loodetud hõlpsam elu ei kipu kuidagi saabuma.

Igatahes tasub vist küll tähele panna ChatGPT soovitust: „Vaimulike töökohtade ohustamise vältimiseks peab kogudus ja ühiskond olema valmis investeerima TI arendamisse, et aidata vaimulikel täita oma tööd paremini ja efektiivsemalt.“

 

 

 

 

Toomas Nigola,

kolumnist

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. (Jh 3:14b,15)