Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Kas oled end üle lugenud?

05.01.2022 | | Rubriik: Uudised

Peapiiskp Urmas Viilma kutsus jõulujutluses kasutama võimalust rahvaloenduse käigus end usuliselt määratleda: „Rahvaloenduse tulemused saavad olema kõige autoriteetsemaks allikaks meie rahva suhtumise kohta ristiusku ja kirikusse.“

Et rahvaloendus toimub sel korral registripõhiselt ja küsitlusi tehakse vaid 60000 juhuvalimisse sattunud inimesele, siis tasub märgata, et siiski on Eesti Vabariigi isikukoodi omavatel vähemalt 15aastastel inimestel vabatahtlikult võimalik 28. detsembrist 22. jaanuarini osaleda veebiküsitlusel statistikaameti kodulehel: https://rahvaloendus.ee/et.html.

Loendusandmete esitamine internetis ei ole keeruline ning see võtab aega 5-7 minutit inimese kohta. Küsimustikust selgub inimese usuline kuuluvus, võimalik terviseprobleem ja selle mõju tavategevusele, võõrkeelte ning murrete oskus ja rahvust ning emakeelt.

Ankeedi seletuskirjas määratletakse mõne religiooni omaks pidamist järgnevalt: „Märgitakse inimese kohta, kes peab omaks mõnda usku (usutunnistust/religiooni). Kiriku või koguduse liikmelisus ei ole seejuures vajalik. Samuti ei ole tähtis, kas inimene on ristitud, kas ta käib regulaarselt kirikus või kuulub mõne muu mittekristliku ühenduse liikmeskonda.“

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6)