Esileht » Arvamused » Arvamus »

Kas meil on vähe vaimulikukutsumusega inimesi?

10.08.2010 | | Rubriik: Arvamus

EELK koduleheküljel ripub vakantsete koguduste nimekiri: õpetajat ootab 10 kogudust. Peapiiskopilt juba kevadel Valga kogudusse kandideerimiseks loa saanud Allan Taruste on teenimisest loobunud isiklikel põhjustel. Juunis sai kaplan Peeter Parts loa kandideerida Kolga-Jaani koguduse õpetajaks. Inimestega kõneldes näikse nad olevat seda meelt, et koguduses peaks olema nö. oma vaimulik.
Pärnu mail on praost Enn Auksmanni sõnul  nii, et tema, kes elab Audru vallas, sõidab pühapäeva hommikul kõigepealt Pärnusse oma kogudust teenima, et  sealt tormata Audrusse, jäädes mõnikord ka hiljaks. Kui praost Auksmannil on hooldada veel kolm kogudust, siis Valga praost Vallo Ehasalu peab Elva koguduse teenimise kõrvalt hooldama seitset (!) kogudust.
 «Meie siin pole nõus, et kogudused jäävad ainult hooldada,» rääkis veidi murelikult Väike-Maarja koguduse juhatuse esimees Heli-Liivia Komp. «Nii need kogudused hääbuvadki. Oleme ka ise proovinud vaimulikku leida. Ei ole ju võimalik aktiivne koguduseelu, vaimulikuta. Tõsi on, et vähemalt maal nõutakse õpetajalt lisaks vaimutööle hulga muidki omadusi,» võttis Komp kokku.
Seni veel Nõva ja Noarootsi kogudusi teeniv Kaisa Kirikal arvati reservi. «Olen doktoriõppes stipendiumilepinguga seotud ja kui ma õigeks ajaks kooli ei lõpeta, pean raha tagasi maksma. Loomulikult mul seda pole.
Missioloogiast ja oikumeenikast valmiv töö on oluline, kuid ma ei lahku kogudusetöölt kerge südamega. Palusin ennast vikariaati suunata, kuid seda võimalust ei antud. Kogudusetööst ma loobuda ei kavatse. Ehkki need kogudused on ehk selleks ajaks juba võetud,» mõtiskles vaimulik.
See küna, mille ees seisame, näib ikka üsna lõhkine olevat. Kirikutööle tulijate ootused on muutunud nagu ka ootused vaimulikele.
Järjest olulisemaks saavad selles kontekstis koguduse töötegija isikuomadused, orienteerumine majandusküsimustes ja läbilöögivõime. Kas selline ongi tänase maa soola ja kultuurikandja kuvand? Või milline on üldse vaimuliku koht kohalikus elus?
Pastoraalseminari lõpetanutest ja pro ministerio eksami suve hakul sooritanutest on seni ordineeritud vaid Tõnis Kark. Tiina Ool, Tiina Kliiman ja Eha Kraft ootavad oma järge.
Üks, millest ei näi küll kusagil koguduses puudust olevat, on töö. Pärnu praost arvas igatahes järgmist: «Olles siin teeninud juba kõiki Pärnu praostkonna kogudusi peale Vigala, tean, et kõikjal on inimesi, kes ootavad kohapealset vaimulikku ning on valmis teda avatud südamega vastu võtma. Küllap Jumal õnnistab julget pealehakkajat, kes Temale loodab, ka kõige vajaliku ajalikuga.»

Mari Paenurm,
Eesti Kiriku toimetaja

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)