Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Kas kiriklikud üritused toimuvad?

16.09.2020 | | Rubriik: Uudised

Kuna koroonaviiruse levikule ei ole suudetud piiri pan­na ning ettevaatusabinõude rakendamine hõlmab Eestis erinevaid eluvaldkondi, siis tunnevad kiriku liikmedki hu­vi, kas ja millist mõju avaldab jätkuv nakkusoht EELK ürituste korraldamisele. 

Urmas Viilma, peapiiskop: 

Tean, et vaimulike konverentsi juhatus ning ka Kirikupäeva ja Vaimuliku Laulupeo SA nõukogu pidasid kolmapäeval (9. sept – toim.) oma koosolekut. Ühe ideena oli õhus mõlemad üri­tused järgmise aasta suvel ühendada. Kas vaimulike kon­ve­rentsi juhatus ka sellise ettepanekuga Kirikupäeva ja Vaimuliku Laulupeo SA nõukogu poole pöördub, ma hetkel ei tea. 

Kirikukogu osas teeb konsistoorium otsuse kahe näda­la pärast, kuid kaalume ka kiriku parlamendi istungi veebikesk­kon­nas korraldamist. 

Kevadel otsustati nelipüha tänuteenistus edasi lükata lõikus­tänu­pühale, aga sel nädalal otsustasime üle Eesti inmeste kokkukutsumise ära jätta. Tuleb oodata veel paar nädalat, ku­hu suunas areneb koroonaviiruse haiguse COVID-19 levik. Kahe nädala pärast arutame ka seda, kas peaks lükkama eda­si koguduste juhtorganite valimised ja milliseid tagajärgi õigus­likult see võib tähendada. Koguduste juhtorganite vali­mistulemustest sõltuvad ju sinodisaadikute ja kirikukogu saadikute valimised ning uute koosseisude tööle hakkamine. 

See, millal kirikukogu uus koosseis koguneb, võib omakorda mõ­jutada järgmisel sügisel konsistooriumi koosseisu korralisi valimisi.

Ebaselgust on kõiges veel väga palju ja elame nädal, kohati paar päeva korraga ja teeme edasisi otsuseid lähtuvalt hetkel valitsevast olukorrast. Kõigel sellel on ka muuhulgas positiivne tulem: praegune aeg õpetab meid elama päev korraga ning usaldama üha enam ja enam iga päev Jumalat, et mitte muret­se­da asjade pärast, mille osas meie endi võimalused nende muutmiseks on väikesed.

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)