Esileht » Arvamused » Nädala ringvaade »

Kas katkestusest saab uus status quo?

21.04.2021 | | Rubriik: Nädala ringvaade

Aastane praktika on toonud vilumuse ning mõnegi asjaga saame juba päris hästi üle veebi hakkama. Ka kirikulehe tegijad on kasvatanud digipädevust ning püüavad olulise lugejateni toomiseks rakendada infotehnoloogilisi võimalusi nagu ühiskond tervikuna. 

Kui Eesti Rahva Muuseum, mille loomisidee kuulub teatavasti pastor Jakob Hurdale, kutsus 14. aprillil oma austajaid läbi päeva kestvale  sünnipäevapeole, siis ei arvanud enam keegi, et Raadi mõisasse pidulaud on kaetud. Nii 112aastaseks saanud rahvamuuseum kui teisedki mäluasutused pakuvad huvilistele veebituure. Üle veebi kutsutakse ristirahvast ka kristlikku osadusse – järjest enam kogudusi lükkab pühapäeviti lahti virtuaalsed uksed, kutsudes osa saam Kristuse sõnumist. 

Me toimetame lootuses, et nn uus reaalsus on ajutine. Et ulatuslikud vaktsineerimiskavad ning viiruse leviku tõkestamiseks rakendatavad ettevaatusabinõud lubavad peatselt naasta koroonaeelsesse eluviisi. Ent lootus on seotud pelgusega, et maailm ei saa enam kunagi olema see, mis ta oli enne märtsi 2020. Et katkestusest saab status quo, millega tuleb kohaneda.

Emeriitpeapiiskop Andres Põder tunnistas Eesti Kirikule, et kirikud tajuvad suurt vajadust avalike jumalateenistuste füüsiliselt pidamise järele. Kujundkeeles ütles ta, et ükski foto pidusöögilauast ei asenda võimalust selles lauas reaalselt istuda. Kirikute nõukogu presidendina avas ta valitsusele lähetatud pöördumise – miks kirikud ootavad piirangute leevendamist. 

14. aprillil tutvustati EKNis värsket uuringut „Elust, usust, usuelust 2020“, mis tõi esile, et viimase aja keeruline olukord, mis paljude jaoks on vaimselt rõhuv, on pannud inimesed senisest enam arutlema eksistentsialistlike teemade üle. Protsendid näitavad, et huvi vaimsete teemade vastu on, eriti noortel kuni 30aastastel, märgatavalt kasvanud. Ligi pooled 1000 küsitletust vastasid, et võtavad osa distantsilt pakutavatest hardushetkedest. Eestikeelsed vastanud külastavad lisaks enda kogudusele meelsasti ka teisi kirikuid ja uskkondi. 

19. aprillil tähistas meie kiriku veebivärav e-Kirik oma tegutsemise aastapäeva. Luterliku kiriku portaal vahendab uudiseid kirikust ja ühiskonnast laiemalt, pakub teematõstatusi ning arvamusavaldusi. 

Liina Raudvassar

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)