Esileht » Arvamused » Arvamus »

Karjasekiri palvepäevaks ja paastuaja alguseks tuhkapäeval, 9. märtsil 2011

09.03.2011 | | Rubriik: Arvamus, Juhtkiri

«Kui puu on hea, siis on ta viligi hea.» Mt 12:33
Inimese teeb heaks meeleparandus ja palve, osasaamine Jumala armust ja elust Kristuses. Nii tuhkapäev kui palvepäev tuletavad meile seda meelde. Rohkem kui tehnoloogilisi ja intellektuaalseid pingutusi, filosofeerimist ja mediteerimist vajab kaasaja inimene lihtsat kõnelust oma Jumalaga. Ta vajab seda iseenda, oma väärtuse ja väärikuse taasleidmiseks üksnes patusena või relatiivsena mõistetud maailmas.
Palvepäeval on tavapäraselt palvetatud olulise, rahva elu puudutava probleemi pärast. Tänavu on põhjust palvetada just palvetamise pärast! Kas ei alga siit hingekultuur, avatus endast väljapoole, empaatia, tänutunne, valmidus muutuda, anda oma panus, kanda head vilja? Kas pole ühiskond, mis kõneleb vaid isekeskis, iseenda ja oma hädade vang? Kas pole oht, et meie väärtuse mõõdupuuks osutub ikka vaid ostuvõime ja väline edukus, hoolimata tõdemusest, et hingerahuks ja õnneks sellest ei piisa?
Aktuaalsena kõlab usuisa Martin Lutheri 1540. aastal valminud ergutuskiri kristlastele, et nad palvest ei loobuks. Luther ütleb: Palvetamine on ülim, mida inimene üldse võib teha, ta räägib ju Jumalaga. Palvetamine on jumalateenistuse ja usuelu tippharjutus. Nimetan ka punktid, mida Luther soovitab palvetamist puudutavates kahtlustes ja kiusatustes meenutada.
1. Jumal on mulle andnud ülesande elada.
2. Jumal peab mind vääriliseks, sest temas võin ma pärida igavese elu. Jumal on mind lunastanud haledatest nurjumistest, patust, oma ainusündinud Poja läbi.
3. Jumal peab mind vääriliseks, sest ta laseb Pühal Vaimul mulle selgitada, et Kristus on tema Poeg. Minus ärkas armastus evangeeliumi vastu, mida aina kuulutan.
4. Jumal peab mind vääriliseks, sest tema kutsus mind kuulutamisametisse. Tohin teistele ilmutada evangeeliumis peituvat magusat saladust ja taevalikku tarkust.
5. Jumal peab mind vääriliseks, sest ta hoiab mind kiusatusse langemast, hädades ja ohtudes hukka minemast ja aitab mind ka selles vastuhakus, mida mulle osutavad saatan ja maailm, et jääksin kõiges püsima otsani.
6. Jumal peab mind vääriliseks kannatama usu pärast, olema teistele naerualuseks, neist põlatud ja tagakiusatud.
7. Jumal peab mind vääriliseks, sest et võin temasse uskuda ja nõnda elada tema riigi õndsuses.
8. Jumal peab mind vääriliseks, sest ta annab mulle võimaluse Kristuse eeskujul vastu võtta mulle suunatud isaarmastust. Issand, ma tahan mõtelda sellele, mida sa minu heaks oled teinud, ja järgida sinu eeskuju iga päev.
Tänavune aasta on kuulutatud laulu- ja palveraamatu aastaks. Kiriku laulu- ja palveraamatus on palveid igaks päevaks ja olukorraks, kirikulauludki on õigupoolest palved. Palvetagem pühakojas, tehkem oma kodud palvepaikadeks. Ühendagu perekondi hommiku-, õhtu- ja söögipalved, ühispalved tähtpäevadel ja pühadel. Võtkem eestpalvesse oma kaasinimesed, kogudus, kirik, rahvas ja kogu maailm. Olgu meie süda avatud palvele kõikjal ja kõigeks, nagu Jumala Vaim meid kutsub. Olgu palved meie usu viljaks ja meie uuendatud, pühitsetud elu meie palve viljaks. «Kandke meeleparandusele kohast vilja,» ütleb Jeesus (Mt 3:8) ja ta ütleb seda, sest Jumal peab meid selle vääriliseks.
Õnnistatud paastuaega soovides

Andres Põder
,
peapiiskop

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)