Esileht » Arvamused » Arvamus »

Karjasekiri Kristuse ülestõusmise pühal, 16. aprillil 2017

19.04.2017 | | Rubriik: Arvamus

Kogu ristirahvas tervitab täna, ülestõusmispüha hommikul üksteist tervitusega „Kristus on üles tõusnud!“. Meile meeldib mõelda, et Maarja Magdaleena ruttas just selle sõnumiga jüngrite juurde, kui leidis hommikul Jeesuse hauale minnes selle avatuna ning tühjana. Evangelist Johannese sõnul jooksis Maarja jüngrite juurde hoopis teisesisulise teatega. „Nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud“ (Jh 20:2), ruttab Maarja Magdaleena teatama Peetrusele ja Johannesele.
Ka jüngrid ei lahkunud avatud haua juurest veendumusega, et Jeesus on tõesti üles tõusnud. Nõnda ei tervitanud nad sel hommikul üksteist veel rõõmsa ülestõusmistervitusega. Kõik muutus alles siis, kui Jeesus ise neile ilmudes neid tervitas sõnadega „Rahu teile!” (Jh 20:19).
Rahusõnum on see, mida vajame enim tänasel ülestõusmishommikul. Ärevad sündmused meie lähinaabrite juures Stockholmis ja Peterburis, meie usukaaslaste vastu suunatud rünnakud nädala eest Egiptuses ja kristlaste tagakiusamised paljudes Lähis-Ida ja Aafrika riikides muudavad südame murelikuks ja rahutuks. Seda kõike teevad vägivallatsejatest Kristuse ja ristiusu vastased lootuses, et nad suudavad röövida meilt meie südamerahu, meie ülestõusmisrõõmu ja isegi Ülestõusnu enda. See oht on reaalne, kui eksitajad suudavad meid panna keskenduma Kristuse ülestõusmissündmuse asemel omaenda murede hajutamisele ja turvatunde kasvatamisele.
Ärgem laskem ennast kurjast nõust ja hirmust kaasa tõmmata! Ülestõusnud Kristuse rahusoov jüngritele peletas nende hirmu ja vägivallakartuse, mis oli neid sundinud peituma lukustatud uste taha. Kristust ei saanud röövida ei hauast ega jüngrite südamest mitte keegi, kuni nad seda ise ei uskunud.
Ülestõusnud Kristuse rahusõnum omandab ka tä­na suurima tähenduse just vägivalla ja hirmu keskel. Just sellisesse ülekohtusesse maailma tõusis Jeesus üles, teatades: „Rahu teile!“ (Jh 20:19).
Soovigem kõik üksteisele täna Kristuse rahu ning tervitagem rõõmsa ülestõusmistervitusega, sest sellega kuulutame Ristilöödu võitu vägivalla ja surma üle!
Soovin kogu Eesti kristlaskonnale Ülestõusnu ligiolu tänasel ülestõusmispühal!

Viilma,Urmas_peapiiskop

 

 

 

 

Urmas Viilma,
peapiiskop

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)