Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Kari ülendas Paides südameid

22.04.2015 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Kari Antero Tynkkynen on äsja introdutseeritud Paide koguduse õpetajaks. Altaris praost Teet Hanschmidt (vasakult), peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop electus Tiit Salumäe.
Rita Puidet

Pühapäeval introdutseeris peapiiskop Urmas Viilma Paide kirikus koguduse õpetajaks Kari Antero Tynkkyneni.

Refereerides armulauapalvet «Meie ülendame südamed Issanda poole», saame toreda sõnamängu. Alati sõbralik ja heatujuline soome misjonär on oma karjale, kellele pealkirjas viitan, väga armsaks saanud.
Umbes pool aastat on Kari Tynkkynen teeninud Paides, kuhu ta kinnitati 7. oktoobril. Seda tuletas meelde peapiiskop Urmas Viilma, lugedes ette konsistooriumi otsuse.

Jah, tahan
Kui peapiiskop Urmas Viilma, piiskop electus Tiit Salumäe ja praost Teet Hanschmidt olid käte pealepanemisega Kari Tynkkyneni koguduse peale ametisse seadnud ja tema oli kirikuliste ees andnud tunnistuse teenida Jumala abiga Paide kogudust, võis jumalateenistus jätkuda oma tavapärase korra järgi.
Pidulikuks tegid selle muidugi külalised lähemalt ja kaugemalt. Kaasa teenisid peale juba mainitute Lea Heinaste ja Ants Leedjärv ning Soome Kemi sõpruskoguduse õpetaja praost Markku Korpela.

Olla karjane
Hea Karjase pühapäevale ja asetleidvale kogudusega laulatusele kohaselt laulis koguduse ansambel kauaaegse organisti Olaf Lääne juhatusel laulu «Ma olen väike karjane». Omal moel lubas igaüks Issandat teenida ja ülistada. Nii kinnitas kogudus lauldes: «Su sulased siin alati Sind sõnas ülendagu ja vagas elus ühtlasi Su nime tunnistagu» (KLPR 239).
Sellest, et me oleme kõik kutsutud olema karjasteks, kõneles peapiiskop Viilma kantslist jutlust öeldes. Ta meenutas koolis töötatud aastaid, mil usuõpetusest teadmisi jagades küsis lastelt, millesse või kellesse nad usuvad. Ja järeldas vastustest, et tänapäeva kool toodab väikseid jumalaid, kes peavad ennast oma õnne sepaks. Aga nii, nagu jumalatud inimesed on oma õnne sepad, on nad ka ebaõnne sepad.
«Oleme tõesti oma õnne sepad, kui otsustame Jeesuse kasuks,» ütles peapiiskop jutluses, kutsudes kõiki kirikulisi olema karjasteks ja kujundama tulevase põlvkonna maailmavaadet, sest Kristus kutsub meid kõiki nime pidi.
Kui kogudus jumalateenistuse lõpetuseks laulis «Käi mu ees, mu karjane, küll siis astun järele», on siinkohal kohane meenutada ülemkarjase üleskutset kogudusele palvetada oma õpetaja eest, sest iga inimese jõuvarud on piiratud.
Aga küllap lisavad Karile jõudu ka ohtrad head soovid, sest õnne olid tulnud soovima sõbrad Kemi ja Kemimaa sõpruskogudusest, Läänemaalt ja misjonikeskusest, Paide praegune ja endine linnapea jt. Jumalateenistus lõppenud, sai Kari naerusuul teatada: «Lõpuks ometi saame kohvi.»
Rita Puidet

Kari Antero Tynkkynen
Sündinud 9. veebruaril 1966 Soomes.
Ordineeritud diakoniks 6. augustil 1994, õpetajaks 22. novembril 2003 Sambias Aafrika Evangeelses Luterlikus Kirikus.
Teeninud Lihula koguduses diakonina 1994–1996, Lääne praostkonnas vikaarõpetajana 2004–2005, Ridala koguduses õpetajana 2005–2014 ja Martna koguduses hooldajaõpetajana 2006–2014.
Paide koguduse õpetaja alates oktoobrist 2014.
Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse (SLEY) misjonär Eestis.

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)