Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kari Tynkkynen seati Kullamaa õpetajaks

02.09.2020 | | Rubriik: Kirikuelu

26 aastat Eestiga seotud Soo­me misjonär Kari Tynkkynen (54, fotol) seati pühapäeval Kulla­maa koguduse õpeta­jaks.

Ametitalituse toimetas Kul­lamaa kirikus piiskop Tiit Salu­mäe, keda assisteerisid praost Kaido Saak ja õpetaja Ants Leed­järv, kes on teeninud Kul­lamaa kogudust enne 2012. aas­tal emerituuri siirdumist ligi 35 aastat.

Kari Tynkkynen oli Soo­me Rahvamisjoniseltsi mis­jo­­när, kui praost Gustav Maa­­rand 1994. aastal teda Mihk­lisse tööle kutsus. See oli esimene kokkupuude Ees­tiga, mis vältas veidi üle aas­ta. Järgnevatel aastatel oli Ka­ri Tynkkynen kirikutööl Soo­mes (Turus), Sambias ja Ees­tis. Pikemalt sai ta Eestis olla alates 2005. aastast kuni 2016. aastani. Sinna aega jääb Ri­dala ja Martna koguduse teenimine ning lühikest aega ka Paide. Läänemaal koguduste teenimist meenutab Kari kui ehi­tamise aega ja lähedasi kontakte sõpruskogudustega. 

Üks kaugem misjonireis viis teda teenima Aafrikasse Sam­biasse. Sealseid inimesi peab ta rahulikeks nagu Põh­ja­maa rahvas. Ja võrdleb elavaloomulise Keenia rahvaga, ku­hu misjonitöö samuti teda on viinud.

Nüüd on Kari Tynkkynen taas Eestis ja valitud Kullamaa ko­gudust teenima. Varasemast elust Läänemaal on ta Kulla­maa­gi tuttav. Kari ütleb Kulla­maa tugeva koguduse olevat, kes kindlasti oma õpetajat va­jab. Õpetajat, kel on koguduse jaoks palju aega. Ta tahab alus­tada kohapeal leerikursuse ja piib­ikooliga, rääkida rahvale mis­jonitööst. Ja justkui tagasi al­guse juurde, saab Kari hooldaja­õpe­tajana enda teenida ka Mihkli koguduse.

Misjonär Kari Tynkkyneni lä­hetaja on nüüd Soome ­Evan­­geelne Misjoniühendus. 23. augustil toimus Seinajoe ko­­guduses Ylistaro kirikus nii te­ma kui ka Ingeri kirikus (Peter­bu­ris) töötava Merja Kramsu mis­jonitööle lähetamine.

Sirje Semm

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. (Jr 17:14)