Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kaplanitoetusest koostöö­harjutusel Kevadtorm

15.06.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

Kevadtormis osalevatele kaitseväelastele on tulnud külla (paremalt) kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots ja kaitseminister Mart Laar. Internet
Eesti kaitseväe iga-aastane suurim maaväeõppus Kevadtorm toimus tänavu 2.–20. maini Lõuna kaitseringkonna vastutusalas.

Õppuse eesmärk oli harjutada staapidevaheliste operatsioonide planeerimis- ja juhtimisprotseduure ning 1. jalaväe­brigaadi üksuste koostööd põhilahinguliikides ja lahingutegevuse üleminekuetappides. Tänavune Kevadtorm oli arvult üheksas.
Õppusel osales seekord peale Eesti kaitseväe kaplanite Andrei Sõtšovi ja Arvo Orava neli reservkaplanit, kes tegutsevad Kaitseliidus kaplanitena: Põlva malevast Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola, Võrust Rõuge õpetaja Mait Mölder, Tartust Tartu Maarja koguduse õpetaja Peeter Paenurm ning Valgast Otepää diakon Marko Tiirmaa.
Kaplanite ülesandeks oli pidada oma üksustes (sõjaaja pataljonides või Kaitseliidu malevates) välipalvusi ja talitusi, pakkuda vajadusel vaimulikku ja hingehoidlikku hoolekannet ning saada paremat ülevaadet kaitseväevaimuliku tööspetsiifikast, näiteks kaplani rollist langenute hooldamisel ja erisustest maastikul välialtariga jumalateenistuste pidamisel.     
Kaplanitoetus andis unikaalse võimaluse oikumeenilise koostöö arendamiseks. Näitena olgu toodud 14. mail Mooste metsas Kaitseliidu Võru maleva lahingukompanii isikkoosseisule õpetajate Mait Mölderi ja Peeter Paenurme ning apostlik-õigeusu preestrite Aivar Sarapiku ja Andrei Sõtšovi peetud ühine oikumeeniline välipalvus, millest võttis osa kokku 50 kaitseväelast.
Õppusel olnud reservväelastele korraldati ka pühakodade külastusi. 12. mail toimus Kevadtormil osalenud tagalapataljoni väliteenistusrühma reservväelastele langenute hooldamise õppepäev, kus langenute hooldusmeeskond sai ülevaate hukkunute hooldamise üldpõhimõtetest ning vastavatest Eesti ja NATO reeglitest ja Genfi konventsiooni sätetest. Õppepäeva lõpus külastasid reservväelased Võnnu Jakobi kirikut, kus koguduseõpetaja Urmas Paju tutvustas kristlikke matusetraditsioone.
«Pean õppuse esimeste päevade suureks õppetunniks ka enesedistsipliini ja alandlikkuse treeningut – tuli välja astuda koguduse vaimuliku rollist, kes ise töötempot dikteerib, ning sulanduda õppuste ajakavasse ja tööjaotusse,» iseloomustas koostööharjutusel Tartu maleva koosseisus osalenud õpetaja Peeter Paenurm. «Tegemist oli minu jaoks esimese põhjaliku kordusõppusega pärast kaplani orientatsioonikursuse läbimist 14 aastat tagasi – sain tunda, et olen Eesti riigile vajalik.»
Andrei Sõtšov,
brigaadikaplan,
EAÕK preester

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)