Esileht » Arvamused » Arvamus »

„Kaplanite käramine“ vol. 1

22.09.2021 | | Rubriik: Arvamus

Kultusfilmis „Malev“ on muistsete eestlastest sõjapealikute kogunemist nimetatud käramiseks. Vaataja ette toodi huumoriga vürtsitatud kogunemine, kus otsiti vastust küsimusele, kuidas hakata vastu vaenlasele. 

Kui kaks aastat tagasi said kokku kaitseväe, Kaitseliidu, politsei- ja piirivalveameti ning vanglate peakaplanid, siis oli soov sama: tuleks saada kokku, kuid vastust ei ole vaja otsida ühises tegevuses vaenuväe vastu, vaid kuidas saavutada senisest suurem ühisosa tunnetus ja omavaheline osadus.

Pandeemia lükkas ettevõtmise korduvalt edasi. 

Õige hetke saabumist tuli oodata. 15.–16. septembril toimus Raplamaal Toosikannu puhkekeskuses jõustruktuuride kaplanaatide esimene ühine info- ja teabepäev. Kuigi ettekannete ametlikuks teemaks valiti „Kirikute/uskkondade õiguslik suhestumine EU ja siseriiklikul tasandil“, siis esialgsest omavahelisest suhtlusest alguse saanud nimetus „Kaplanite käramine“ oli juba liikunud kaplanite seas ja kinnistunud. Osales 33 kaplanit kaheksast konfessioonist. 

Toimunud kogunemise eesmärgiks oli ühise täiendkoolituse korraldamine, väliteenistuse pidamine ning kaplanite omavahelise osaduse suurendamine. Toimunud üritus vormistati koostöös sisekaitse-

akadeemiaga täiendkoolituse formaati ning kõigile osalejatele väljastatakse tunnistus koolituse läbimisest.

Esimesel päeval kuulati ettekandeid: Igor Gräzinilt „Euroopa Liidu ja kiriku vahekord“, Erik Salumäelt „Eesti Vabariigi ja kiriku vahekord“, Ringo Ringveelt „Olukorrast riigis“ ning Gustav Kutsarilt ja Ago Lilleorult „Kaitseväe kaplanaat“. Ettekannete temaatika otsustati peakaplanite ühisel meelel ning kaplanaatide ühisosa arvestades.

Ettekannete lõppedes peeti teadaolevalt esimene kõigi kaplanaatide osalusel toimunud oikumeeniline väliteenistus. Päeva lõpetas õhtusöök ja seltskondlik osa. Vabas formaadis ja õhkkonnas toimunud suhtlus andis tugeva ja emotsionaalse laengu. Eri kirikuid ja kaplanaate esindavad vaimulikud jagasid oma kogemusi, rõõmu ja õppetunde igapäevateenistusest. 

Teise päeva hommikul peeti hommikupalvus ning pärast hommikusööki toimus seminar teemal „Oikumeenilise teenistuse juhend“. Selle lõppedes sai konsensusliku otsusena kirja oikumeenilise palvuse liturgiline struktuur. 

Esmane tagasiside osalenud kaplanitelt on positiivne. Oldi väga rahul ettekannetega ja käsitletud temaatika kõnetas kõiki. Kaplanid tunnetasid omavahelist osadust väliteenistusel ja ühispalvustel. Seltskondlik ja vaba formaat lähendas vaimulikke, jagati kogemust ning tunti rõõmu nii ühisosa selgusest kui ka suurenenud osadusest. 

Võttes aluseks EKNi presidendi emeriitpeapiiskop Andres Põderi välja öeldud mõtet „kaplanaadid on oikumeenia labor“, saab jõustruktuuride kaplanaatide esimese kogunemise järel öelda, et korraldatud katse labori tingimustes on olnud edukas ning kontrollitud tingimustel ja labori muutumatutel seadetel on planeeritud katse „Kaplanite käramine“ vol. 2 läbi viia järgmisel aastal. 

 

 

 

 

Tanel Meiel,

justiitsministeeriumi peakaplan

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)