Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kaplani ja hingehoidja kutse­tunnistus annab kindlustunde

23.03.2016 | | Rubriik: Kirikuelu

Esimesed kutsetunnistused said Avo Üprus (paremalt), Naatan Haamer ja Aleksander Sarapik. Erakogu

Konsistooriumis anti 11. märtsil pidulikult kätte Eesti ajaloo esimesed kaplani ja hingehoidja kutsetunnistused Avo Üprusele, Naatan Haamerile ja Aleksander Sarapikule.

«Esimeste kutsetunnistuste saajate puhul oli tegemist n-ö katsevooruga, kus Eesti Kap­lanite Kutseühingu liikmed tegid iseenda peal kutse taotluse protseduuri läbi,» räägib  ühingu juhatuse liige Igor Miller. «Et tegu on üsna põhjaliku protsessiga, on hea asi endale selgeks teha.»
Kuidas saada kutsetunnistust? Miller selgitab, et kõigepealt kuulutatakse välja taotlusvoor, siis tuleb esitada hindamiskomisjonile vajalikud dokumendid. Komisjon otsustab, keda kutsuda suulisele vestlusele, mille tulemusena teeb hindamiskomisjon ettepaneku kutsekomisjonile, kas ja millisel tasemel kutsetunnistus välja anda.
On kaks taset. Tase 6 antakse neile, kes töötavad spetsialistina ja oskavad seda tööd pädevalt teha. Tase 7 on juhiomadustega inimesele, eelduseks on tulevikus juhiks saamine. Näiteks Üprus, Haamer ja Sarapik said 7. taseme kutsetunnistuse. Oluline on teada, et hingehoidjana saab töötada ka teoloogilise kõrgharidusega ja kirikujuhi soovitusega, kuid ordineerimata inimene. Kaplaniks saab ainult ordineeritud vaimulik.
Kutsekoja kodulehel on Eesti Kaplanite Kutseühingul oma internetikeskkond, kuhu need otsused sisestatakse, ja Kutsekoda väljastab selle alusel kutsetunnistuse.
Eesti Kaplanite Kutseühing (asutatud 2009) on Eesti Kirikute Nõukoguga seotud asutajaliikmete kaudu. «Tee on olnud pikk, kuid nüüd oleme valmis tegutsema täisväärtuslikult kutseandaja ülesannetes,» selgitab Miller.
Miks on vaja kutsetunnistusi? Miller: «Et anda tööandjale kindlustunnet. Inimene, kellel on kutsetunnistus, vastab kompetentsile, mida  dokument kinnitab. Oluline väärtus on ka see, et kutsetunnistust tuleb iga viie aasta järel uuendada.» Kutsetunnistus annab edaspidises karjääris kindlustunde selle omanikulegi.
Kaplani ja hingehoidja kutsetunnistuse taotlemise uus kuuajaline voor kuulutati välja 15. märtsil. Kogu üksikasjalikku infot saab lugeda Eesti Kirikute Nõukogu kodulehelt.
Tiiu Pikkur

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)