Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Kannatuste pühapäev

09.03.2016 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Kannatuste pühapäevaga algab suure nädala lõpuni jätkuv kannatusaeg, mil kirikus mõeldakse Kristuse kannatustele. Jeesuse elu üks kannatustest seisnes selles, et inimesed ei mõistnud tema ülesannet siin maailmas. Rahvas ootas küll Messiat, kes tuleks ja tooks neile vabaduse, kuid nad ei osanud tajuda, et Jeesus oli see Jumalast saadetud Päästja. Nii asusid Kristuse vastu võitlema just need vagad inimesed, kes oleksid pidanud tema tulemisest enim rõõmu tundma. Jeesuse austamise asemel valmistasid nad talle ette teed ristile.
Kuid just kannatuste kaudu täitus Jeesuse ülesanne siin maailmas. Nii olid Jeesuse vastased lõppkokkuvõttes tema võidu ettevalmistajad, sest ristil surres kandis Kristus inimkonna patud ja avas inimesele tee igavesse ellu. Nii kõnelevad Jeesuse kannatused tema suurest armastusest inimese vastu. See armastus oli valmis kõigest loobuma, et inimkond võiks pääseda Jumala juurde. Mõeldes Kristusele võime kõnelda ennastohverdavast armastusest.
Mõeldes Kristuse kannatustele siin maailmas, võime mõelda, et ta kannatas selleks, et meid päästa. Kuidas suhtume sellesse, et Jumala Poeg kannatas meie eest ja läks ristile, et meie patud kanda? Sellele mõtlemine kutsub meid elama tema tahte kohaselt, parandades meelt ja teda järgides. Meie ülesanne on kanda edasi sõnumit Jumala päästvast armust neile, kes pole seda veel kuulnud.
Kaido Soom

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! (Ps 66:20)