Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Kandideeri rahvuskultuuri auhinnale

11.04.2018 | | Rubriik: Teated

Põlva Rahvahariduse Selts otsib kandidaate Jakob Hurda nimelisele rahvuskultuuri auhinnale.
Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda (1839–1907) mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust vabariigis ja Põlva maakonnas, annab selts 22. juulil Põlvas 27. korda välja rahvuskultuuri auhinna.
Igal aastal antakse välja kaks preemiat, neist üks  Põlvamaal oma tegevusega silma paistnud isikule. Rahvuskultuuri auhind määratakse eriliste teenete või kestva viljaka tegevuse eest Eesti rahvuskultuuri viljelemisel, arendamisel ja jäädvustamisel ning järjepidevuse kindlustamisel. Auhinna suurus laureaadile on 1000 eurot. Kandidaate auhinna saamiseks võivad esitada kõik juriidilised või füüsilised isikud.
Selleks tuleb 23. aprilliks (postitempli kuupäev) saata Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsile (aadressil Kesk 16, 63308 Põlva või e-postiga polva.rhs@ mail.ee) vabas vormis esildis. Selles peab olema kandidaadi rahvuskultuurialase tegevuse kokkuvõte, auhinna esitamise põhjendus, nimetatud viimase 5 aasta jooksul saadud suuremad preemiad ja auhinnad ning täpsed andmed kandidaadi kohta. Info tel 5190 4396 või polva.rhs@mail.ee.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)