Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Kallid eesti õed ja vennad Kristuses!

21.12.2022 | | Rubriik: Uudised


Piiskop dr Munib A. Younan. Erakogu.

Rahu ja armu teile meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse nimel Jeruusalemmast, mis vajab teie palveid õigluse eest. 

Me elame paljude konfliktidega maailmas. Pole maailmajagu, mis ei seisaks silmitsi sõjaga, sõjaohuga või poleks mõjutatud käimasolevatest konfliktidest. Kaks Eestile lähedast naabrit, Venemaa ja Ukraina, on omavahel sõjas. See sõda on näidanud meile kahte asja: esiteks sõja brutaalsust ja selle mõju süütutele inimestele, teiseks rahvaste vastastikust sõltuvust. Paljud riigid on üksteisest mõjutatud toidu- ja energiaturvalisuses. Meie heaolu põhineb vastastikusel sõltuvusel. 

Sel nädalal oleme solidaarsed palestiinlastega. Keskne probleem terves Lähis-Idas on puuduvad rahuprotsessi märgid, mis kindlustaksid õigluse nii palestiinlastele kui ka iisraellastele ja tagaks, et Jeruusalemm oleks jagatud linn juutidele, kristlastele, moslemitele ning palestiinlastele ja iisraellastele. 

Tähistame adventi lootusetuse tundega. Prohvet Jesaja tuletab meile meelde, et tema rahvas elas 700 aastat enne Kristust samuti lootusetuses. Nad küsivad, kus on Jumal. Õigluse Jumal ei ole maailmast kadunud. Elava õigluse Jumal hoolib meist ja armastab meid. Seepärast tuli ta Petlemma sõime, et tuua lootust lootuseta maailma. Kristus pole ainult rahuvürst, vaid ka õigluse ja tõe vürst. Paneme sellel advendiajal kogu oma usalduse sellesse lihaks saanud Jumalasse, sest ta armastab igat inimest, igat rassi ja rahvast ning tahab, et elaksime Jumala antud väärikuses. Süüdates igal pühapäeval uue küünla, paneme oma usalduse meie õigluse Jumalale. Palvetame õiglusel ja andestaval lepitusel põhineva rahu eest. Nii et Petlemma inglid laulaksid: „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!“ (Lk 2:14)

Õnnistatud advendiaega!

Jumal õnnistagu teid!

Teie vend Kristuses

piiskop dr Munib A. Younan,

endine Luterliku Maailmaliidu president

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)