Tseremoonial andis oma ametikohustused edasi kaitseväe senine peakaplan kolonelleitnant Taavi Laanepere.

“Major Kutsar on olnud enam kui 9 aastat kaitseväe vanemkaplan ning andnud tähelepanuväärse panuse kaplaniteenistuse väljaõppe- ja arendustegevusse. Usun, et selle ajaga on tal tekkinud kindel nägemus, kuidas ja kuhu kaplaniteenistust edasi juhtida,” ütles kolonelleitnant Taavi Laanepere.

Uue peakaplani major Gustav Kutsari sõnul on kaplaniteenistuse juhtimise ja arendamisega seoses teda ootamas palju olulisi ülesandeid nagu kaplaniteenistuse vabade ametikohtade täitmine ning teenistuse tegevusega seotud käsiraamatute avaldamine. Samuti on Kutsari sõnade kohaselt uue peakaplani üheks ülesandeks senisest tihedam koostöö Kaitseliiduga: “2017. aastal olen lubanud panustada Kaitseliidule – organisatsioon on saanud juurde nii ülesandeid kui liikmeid ja selle valguses on ülimalt vajalik ka Kaitseliidu kaplaniteenistuse arendamine.”

Edasi loe Delfist.